Wiadomości wyróżnione

konkurs ofert na powierzenie...

25. 02. 2020
Zarząd powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie roku 2020–2021- uczestników Dziennego Domu Pomocy Konkurs

WPROWADZENIE UKŁADU...

18. 02. 2020
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz.1241 z późn zm.), Starosta Bieruńsko- Lędziński informuje, iż od dnia 1 marca 2020 roku na terenie Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego obowiązywać będzie układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.  Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu Geodety pod linkiem:  http://sip.powiatbl.pl/portal/portal-geodety/?IdCss=0

Ogłoszenie otwartego...

04. 02. 2020
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego realizowanego w 2020 roku. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku WZÓR OFERTY

Kwalifikacja Wojskowa w 2020...

30. 01. 2020
Kwalifikacja Wojskowa w 2020 roku W okresie od 6 do 24 kwietnia 2020 r. (z wyłączeniem dni 10, 14 i 23 kwietnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.30 na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzenie kwalifikacji będzie miało miejsce w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przystanek przy Urzędzie Miasta). Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie i miejscu, podlegają: mężczyźni urodzeni w 2001 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach...

Wiadomości

Komunikat Głównego...

26. 02. 2020
Komunikat dla podróżujących (nr 32) Warszawa, 25 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO). Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia, a rygorystyczne kontrole wyjazdowe zostały wprowadzone w wielu dużych miastach w prowincji Hubei. Na dzień 24 stycznia 2020 r. cały transport publiczny został zawieszony w co najmniej 10 miastach w...

Nabór na opiekuna

25. 02. 2020
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘDZINACH poszukuje kandydata na stanowisko: OPIEKUNA W DZIENNYM DOMU POMOCY I W KLUBIE SENIORA W RAMACH PROJEKTU „ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie z BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zasady przyjmowania do...

25. 02. 2020
Szczegółowe informacje dot. zasad przyjmowania ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zasady - przyjmowania do...

25. 02. 2020
Szczegółowe informacje dot. zasad przyjmowania ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

CUS w Lędzinach od środka

25. 02. 2020
Pomieszczenia Centrum Usług Społecznych w Lędzinach przeznaczono na cele dziennego pobytu seniorów, zaplecze techniczne oraz mieszkania chronione i wspomagane.

LISTA JEDNOSTEK...

25. 02. 2020

Centrum Usług Społeczych -...

24. 02. 2020
Otwarcie Centrum Usług Społecznych w Lędzinach odbędzie się 28 lutego br. Jest to najnowsza inwestycja powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ale i największe w historii powiatu pozyskane dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania z się z krótką historią miejsca.

"Piękne, bo śląskie" -...

20. 02. 2020
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "PIĘKNE, BO ŚLĄSKIE"! Karta zgłoszenia  

LICEALNI MISTRZOWIE...

20. 02. 2020
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „FRASZKA” już na stałe wpisał się w kalendarz bieruńskiego liceum. W jego tegorocznej edycji do zmagań z językiem polskim przystąpiła rekordowa liczba uczestników z Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, bo aż 52 osoby. Wśród nich znalazło się czworo ogólnopolskich laureatów. Kinga Uszok zdobyła III miejsce w kraju, natomiast Dominika Berger, Roksana Baron i Hanna Fuchs uzyskały wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie podobne sukcesy.■LO

Nieodpłatny program...

17. 02. 2020
Starosta Bieruńsko-Lędziński oraz Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański sp.j. zapraszają do udziału w nieodpłatnym programie prozdrowotnym.

Uwaga! Kara za...

17. 02. 2020
Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają na nabywców i zbywających pojazdy obowiązek zgłoszenia tego faktu we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu lub ich sprzedaży. Do końca 2019 r. nie wywiązanie się z powyższego nie rodziło żadnych konsekwencji, stąd niektórzy właściciele pojazdów nie wywiązywali się z tego obowiązku. Sytuacja ta uległa zmianie! Od 1 stycznia 2020 r. Starosta jest zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1 000 zł na właścicieli, którzy nie zgłoszą się do Wydziału Komunikacji...