Kalendarium

LIPIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wiadomości wyróżnione

69 wydanie Informatora

17. 07. 2018
Do Państwa rąk wkrótce trafi nowe wydanie informatora powiatowego. Tematem przewodnim jest boom inwestycyjny na drogach naszego powiatu. Metamorfozę przechodzą drogi w Bieruniu, Imielinie i Chełmie Śląskim. Ponadto w numerze: postępy pracy przy budowie Centrum Usług Społecznych w Lędzinach, sukcesy edukacyjne oraz relacje z Igrzysk Osób Niepełnosprawnych i Targów Przedsiębiorczości. 69. numer informatora powiatowego „powiatbl.pl” dostępny jest w Starostwie Powiatowym, jednostkach powiatowych, urzędach miast i gmin oraz w jednostkach samorządowych, w popularnych placówkach handlowych, kulturalnych, ochrony zdrowia. Zapraszamy do lektury. Informator dostępny jest również w wersji elektronicznej: https://powiatbl.pl/stronaglowna/informator

Prawa jazdy i dowody...

17. 07. 2018
Rada Powiatu podjęła uchwałę, dzięki której  mieszkańcy dziewięciu bieruńskich ulic, którym władze miasta nadały w marcu nowe nazwy, będą zwolnieni w starostwie z opłat przy wymianie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Zwolnienia dotyczą mieszkańców zamieszkałych przy nowych  ulicach: Stanisława Ligonia, Józefa Lompy, Krętej, Łąkowej, Koralowej, Turkusowej, Marmurowej, ks. Jana Dzierżonia i Widokowej. Wymiana dokumentów jest konieczna ze względu na wynikłe zmiany w adresie zamieszkania, ale ponieważ nastąpiły one w wyniku działań administracyjnych niezależnych od mieszkańców, istnieje prawna możliwość zwolnienia ich z tych opłat. Wnioski o wymianę dokumentów można składać od 23 lipca...

Nowe pracownie na 40. lecie...

12. 07. 2018
Kolejna inwestycja powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obok środków na drogi, czy utworzenie Centrum Usług Społecznych, władze powiatu pozyskały i przekazały pieniądze na budowę nowych warsztatów na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Dawniej, wychowankowie szkoły uczyli się zawodu w zaadaptowanych piwnicach, na sprzęcie rodem z minionej epoki. Od września wkroczą w zupełnie nową, edukacyjną rzeczywistość. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych utworzono pięć doskonale wyposażonych warsztatów – trzy o profilu mechanicznym i dwa warsztaty elektryczne. Do tego szatnie, toalety, łazienki, pomieszczenia socjalne i pokój do wspólnego spożywania posiłków. W pomieszczeniach warsztatowych na uczniów PZS...

Merkury dopisał!

09. 07. 2018
7 i 8 lipca tradycyjnie w Imielinie odbyły się Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii. Otwarcia imprezy dokonali: starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz, poseł Marek Wójcik i prof. Jan Klimek. Targi mają już ugruntowaną pozycję pośród śląskich imprez wystawienniczych i są jedynym tego typu przedsięwzięciem, przygotowywanym przez samorząd. Powiat bieruńsko-lędziński już od piętnastu lat organizuje imielińską imprezę wystawienniczą, która szczególnie ma promować lokalne firmy i służyć integracji naszego środowiska gospodarczego. W targach uczestniczyło ponad 60 wystawców z terenu powiatu, Śląska i kraju, prezentujących...

Wiadomości

Sprawdź termin ważności...

16. 07. 2018
Tradycyjnie już okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu w punktach paszportowych. Wiele osób dopiero tuż przed planowanym urlopem zdaje sobie sprawę, że ma nieważny paszport. Dlatego warto sprawdzić termin ważności naszego paszportu. Tylko w czerwcu br. wydano prawie 215 tys. nowych paszportów, a w całym pierwszym półroczu 2018 r. aż 977 tys. dokumentów. Za personalizację dokumentów paszportowych odpowiada Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Co roku w Polsce wydaje się średnio około 1,4 mln paszportów. Najwięcej paszportów wydajemy w maju i w lipcuWydawanie paszportów charakteryzuje się dużą sezonowością. W okresie tuż przed wakacjami i...

Informacja KRUS o wymiarze...

16. 07. 2018
W Monitorze Polskim z 14 czerwca 2018 r., poz. 551, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r. Składka ta za rolnika, małżonka i domownika nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Składka za pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy...

Zaproszenie na IV...

13. 07. 2018
Zeszłoroczna edycja biegu, jak i dwie poprzednie, przyciągnęła rzeszę pasjonatów biegania, kibiców i ludzi aktywnie zakręconych. Trasa Świerczynieckiego Biegu Ulicznego wynosi 10 kilometrów a linie mety z roku na rok, przekracza większa liczba uczestników. W roku 2017 pogoda dopisała, biegacze jak i uczestnicy, corocznego, festynu strażackiego, „Fojer Fest”, bawili się świetnie. Tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy oraz, pierwszy raz kijkarzy Nordic Walking, na IV Świerczyniecki Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy na 10km, który odbędzie się 14 lipca 2018 roku w Świerczyńcu. Dla uczestników biegu i towarzyszącemu marszu Nordic Walking...

MEN ogłasza nabór do Rady...

13. 07. 2018
Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: zaangażowanie...

Zaprojektuj pocztówkę dla...

12. 07. 2018
Trwa konkurs plastyczny pn. „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”, którego organizatorem jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Niepodległa” w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace konkursowe można zgłaszać do 21 września 2018 roku. Najlepsze trafią na okolicznościowe pocztówki, które zostaną przekazane m.in. do polskich placówek dyplomatycznych. W planach jest również wystawa konkursowa. Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości jak największej liczby mieszkańców naszego województwa, budowanie wspólnoty obywatelskiej i dumy z osiągnięć naszej Ojczyzny. Konkurs łączy...

NAPRAWY GWARANCYJNE NA UL....

11. 07. 2018
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuję Mieszkańców i Użytkowników ul. Chemików w Bieruniu, że dotychczas roboty prowadzone były na fragmentach nawierzchni w km od 1+430 do km 2+030 co generowało utrudnienia w ruchu pojazdów i ograniczenia w płynności ruchu, w związku z tym Wykonawca robót gwarancyjnych dążąc do zmniejszenia tych utrudnień opracował nową organizację ruchu, która ma na celu prowadzenie robót na dłuższych odcinkach co spowodować ma przyspieszenie zakończenia napraw. Ponadto w godzinach 7:00 do 8:00 oraz 13:00 do 15:00 wykonawca zapewni ręczne kierowanie ruchem w godzinach szczytu. Jednocześnie informujemy,...

XVII Biesiada Śląskich...

11. 07. 2018
Nie brakowało powiatowych akcentów podczas dorocznej, siedemnastej już, biesiady śląskich pszczelarzy, która odbyła się w niedzielę 8 lipca w ośrodku szkoleniowo-hodowlanym Trutowisko-Murcki (jednym z trzech w całej Polsce), malowniczo usytuowanym na polanie Hamerla. Tradycyjnie główny ciężar przygotowania ośrodka i polany Hamerla do spotkania otwartego spoczywał na wolontariuszach z Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń” (zasadniczo skupiającego hodowców z czterech gmin naszego powiatu, ale także z okolicznych miast), wspomaganego przez wolontariuszy z Koła Pszczelarzy w Bojszowach, a zwłaszcza na Edmundzie Bryjoku z Lędzin Górek, wiceprezesie Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy, który z ramienia tego...

Zdrowa matka i dziecko

11. 07. 2018
Ponad 21 tys. kobiet może skorzystać z programu „Zdrowa matka i dziecko” którego podstawowym celem jest prawidłowa opieka nad kobietami w ciąży.„Zdrowa matka i dziecko” to regionalny program zdrowotny województwa śląskiego, który ma także ograniczyć liczbę przedwczesnych porodów, zwiększyć przeżywalności matek i noworodków, podnieść skuteczność wczesnego diagnozowania i leczenia wykrytych schorzeń u dzieci. W ramach programu mają być również prowadzone działania informacyjno-edukacyjne dotyczące prawidłowego przygotowania się do ciąży, porodu i połogu. Działania te mają podnieść poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z macierzyństwa, a ostatecznie przynieść wzrost dzietności w regionie. W ramach programu...

Ogłoszenie o naborze na...

10. 07. 2018
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w latach 2018-2019 w ramach realizacji projektu pn.: "Chcę, mogę, potrafię" Ogłoszenie o naborze  

Historia Polskich Symboli...

09. 07. 2018
Przez najbliższy miesiąc w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu można oglądać wystawę prezentującą polskie symbole narodowe na przestrzeni wieków. Jest ona kolejną ekspozycją, po plenerowej wystawie „Ojcowie Niepodległości”, która wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Na ścianach powiatowej galerii można prześledzić ewolucję naszych symboli narodowych, poczynając od znaków stosowanych przez Piastów, Andygawenów i Jagiellonów, przez okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów, królów elekcyjnych, czasy walki w obronie niepodległości, powstań narodowych, okres II Rzeczypospolitej i II wojny światowej, po czasy nam współczesne. Całości dopełniają bogato ilustrowane herbarze, monety i albumy prezentujące...

Ogłoszenie o otwartym...

05. 07. 2018
Zarząd powiatu ogłasza  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2018-2019 w ramach realizacji projektu pn. "Chcę, mogę, potrafię" Ogłoszenie o konkursie

Unieważnienie otwartego...

05. 07. 2018
Uchwałą Nr 1007/18 Zarządu  Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018-2019 z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu pn.: „Chcę, mogę, potrafię”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014- 2020, Informacja o unieważnieniu