Drukuj

DOTACJE:

 URP_XLV_232_18 w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

 URP_XLIX_238_18 w spr. zmiany URP_XLV_18 

Wniosek o udzielenie dotacji

 Miesięczna informacja o liczbie wychowanków

  Rozliczenie roczne udzielonej dotacji

 

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wniosek o wykreślenie niepublicznej szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego

Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną