►Dalibor Horak, burmistrz naszego partnerskiego miasta Uničov w Republice Czeskiej, Honorowy Obywatel Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, został jednym z trzech wicemarszałków kraju ołomunieckiego (odpowiednik naszego województwa). Będzie odpowiadał za służbę zdrowia. Wybór i ślubowanie nowo wybranego zarządu odbyły się 8 listopada. W skład rady tego okręgu administracyjnego wchodzi 55 członków.

 

Nowemu wicemarszałkowi (hejtmanowi) Daliborowi Horakowi serdecznie gratulujemy wyboru i samorządowego awansu. ■

 

 www. Schowek02
 www. Horak.hetman

 


Kalendarium

MARZEC 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wiadomości wyróżnione

Sesja Rady Powiatu w dniu...

20. 03. 2019
Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.   Zawiadomienie

Konkurs "Pracodawca Przyjazny...

19. 03. 2019
19 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów XI Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, w której wzięła udział dyrektor wyróżnionej w konkursie Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie, a jednocześnie przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica. Na konkurs "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wpłynęło 36 wniosków, które komisja certyfikacyjna oceniała w zakresie przestrzegania prawa pracy, zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienia oraz funkcjonowania rady pracowników. Wybrano 22 laureatów, a wśród nagrodzonych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1...

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

15. 03. 2019
W okresie od 1 do 18 kwietnia 2019 r. (z wyłączeniem 12 kwietnia i 17 kwietnia) od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.30 na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzenie kwalifikacji będzie miało miejsce w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 24 (przystanek przy Urzędzie Miasta). Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie i miejscu, podlegają: mężczyźni urodzeni w 2000 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1998 i 1999, które: zostały uznane...

73. wydanie informatora

05. 03. 2019
Nowy numer informatora powiatowego powiatbl.pl, a w nim: laureaci Nagrody Clemens, plaga wandalizmu, usuwanie azbestu, dni otwarte w powiatowych szkołach, a także przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Papierowa wersja jest dostępna m.in. w starostwie powiatowym, urzędach miast i gmin, ośrodkach kultury i sportu.Informator Powiatowy "powiatbl.pl" dostępny jest również w wersji elektronicznej. Zapraszamy do lektury.

Wiadomości

Znawcy lektur

22. 03. 2019
19 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu odbyła się 9. edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Znawca lektur". W tegorocznym turnieju wzięło udział 19 trzyosobowych drużyn z powiatu bieruńsko-lędzińskiego i tyskiego. Jak co roku uczniowie mogli się wykazać znajomością lektur programowych, odpowiadając na pytania literackie, filmowe i plastyczne. W tym roku wyjątkowo uczniowie byli oceniani w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne.   W kategorii szkół podstawowych 1. miejsce zajęła drużyna z Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu, na 2. miejscu uplasował się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w...

Konkurs ofert

19. 03. 2019
Zarząd powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego - w okresie roku 2019. Ogłoszenie  

Zainaugurowano obchody...

18. 03. 2019
Znamy już program obchodów 100-lecia wybuchu Powstań ŚląskichDziś, podczas konferencji w Sali Audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z podpisanego 11. lutego b.r. porozumienia,wojewoda śląski i marszałek  województwa śląskiego wspólnie przedstawili listę przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich. –  To jest z jednej strony ogromna satysfakcja, duża przyjemność móc uczestniczyć w takim historycznym wydarzeniu, ale z drugiej strony jest to nasza powinność, nasz obowiązek. Obowiązek funkcjonariuszy publicznych, którzy mają nie tylko możliwości narzędziowe i finansowe, ale przede wszystkim potrzebę w sercu, aby upamiętnić...

Słów kilka o OREW w...

18. 03. 2019
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) rozpoczął swoją działalność w 2005 roku w Lędzinach. OREW funkcjonuje w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina. OREW powstał w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W chwili obecnej obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizuje w nim 15 uczniów w grupach edukacyjno-terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych. Kameralność ośrodka jest jego ogromnym atutem, gdyż pozwala na bardzo zindywidualizowane formy oddziaływań terapeutycznych. Zatrudnieni specjaliści znają potrzeby i problemy wszystkich wychowanków, dlatego na bieżąco i plastycznie, są w stanie na nie reagować oraz wspólnie poszukiwać skutecznych oddziaływań edukacyjnych i rewalidacyjnych. Siedziba OREW-u pozwala na...

Wyniki konkursu 19. edycji...

15. 03. 2019
Wyniki konkursu 19. edycji Tychy Press Photo, ogłoszone 9 marca w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach: W kategorii „Najlepszy fotoreportaż” przyznano wyróżnienia: Agnieszka Łukaszewska-Wilczek – „21 powodów szczęścia” (reportaż z imprezy urodzinowej osoby z zespołem Downa) i Dariusz Kuźma – „Pół roku po tragedii” (reportaż ze zniszczonej przez huragan karaibskiej wyspy), a także nagrodę: Grzegorz Krzysztofik – „Trzeci dzwonek” za czarno-białe zdjęcia zza kulis występu lwowskiego baletu w Tychach. W kategorii „Najlepsze zdjęcie” nagrodę otrzymał Tomasz Ziobro – „Wesołych Świąt”. W kategorii „Najlepsze zdjęcie (fotoreportaż) wykonane w Tychach” nagrodę...

KRUS informuje

13. 03. 2019
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS 1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat. Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania...

„Wsparcie, pomoc i opieka”

13. 03. 2019
„Wsparcie, pomoc i opieka”.Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obchodziło XX-lecie swojej działalności w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Okolicznościowy wykład wygłosił dr Mirosław Wójcik, rektor senior Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.  W uroczystym spotkaniu uczestniczyli starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz z Zarządem Powiatu, przewodnicząca Rady Anna Kubica, radni powiatowi, przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, instytucji, organizacji i stowarzyszeń przeciwdziałających wykluczeniom społecznym,  wspierających rodziny i osoby niepełnosprawne oraz kierownictwo i pracownicy PCPR w Lędzinach.  Doceniając wszelkie starania i zaangażowanie PCPR w poprawę życia powiatowej społeczności składamy jej pracownikom najlepsze życzenia...

„OPTY” zaprasza na kurs...

13. 03. 2019
20 kwietnia w klubie żeglarskim „OPTY” w Chełmie Śląskim rusza wiosenna edycja kursu na stopień żeglarza jachtowego. Jest on przeznaczony dla osób, które do tej pory nie miały żeglarskich doświadczeń ani stopni żeglarskich. W momencie przystępowania do egzaminu na ten stopień trzeba mieć ukończone 14 lat. Kurs obejmuje wszystko co jest niezbędne, by absolwent kursu miał wystarczającą wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiającą mu samodzielne prowadzenie jachtów żaglowych na śródlądowych drogach wodnych i w morskiej żegludze plażowej - w ramach posiadanych uprawnień. Więcej informacji można uzyskać na www.ycopty.pl oraz dzwoniąc: 501...

Wybór nowych władz...

06. 03. 2019
1 marca 2019 r. odbyła się XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Uczestniczyło w niej 86 delegatów – prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów (lub ich zastępców), reprezentujących 133 jednostki samorządu terytorialnego woj. śląskiego. Na sesji dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów został wybrany na pięcioletnią kadencję Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, który do tej pory pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku. Do Zarządu Związku obecnej ósmej kadencji został wybrany Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz. W XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów gościnnie uczestniczyli:...

Przekształcenie prawa...

06. 03. 2019
Starosta informuje:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności.Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć wyłącznie grunty zabudowane budynkami jedno lub wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi, garażami i innymi budynkami, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, czyli takie, które służą mieszkańcom tych budynków. W budynkach wielorodzinnych co najmniej połowę liczby lokali muszą stanowić lokale mieszkalne. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego...

W starostwie Powiatowym w...

05. 03. 2019
28 lutego w budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu odbył się Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Obradom przewodniczył przewodniczący Konwentu starosta bielski Andrzej Płonka. Konwent zgromadził 16. starostów i wicestarostów, których przywitał gospodarz spotkania starosta bieruńsko-lędziński i wiceprzewodniczący Konwentu Bernard Bednorz. W obradach uczestniczyło 25 osób, w tym zaproszeni goście Daria Kolonko - dyrektor Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty wraz z towarzyszącymi osobami. Jednym z dwóch wiodących tematów obrad były kwestie związane z procesem przekształcania prawa...

„Podróże małe i duże”

05. 03. 2019
4 marca w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica w obecności zaproszonych gości oficjalnie otwarła wystawę pt. "Podróże małe i duże" Barbary Zientary-Chmiel. Prace, które w zeszłym roku były prezentowane w Wielkiej Brytanii, można oglądać do końca kwietnia w starostwie powiatowym Bieruniu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy i przytaczamy rekomendację, opublikowaną przez The Brick Lane Gallery  w Londynie: Barbara Zientara-Chmiel prezentuje wybrane prace z kilku ostatnich wojaży po Polsce oraz Europie. Od początku swojej twórczości eksperymentowała z tuszem. Jej ulubioną techniką, w której tworzy od lat,...