Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu działając z upoważnienia Starosty serdecznie zaprasza placówki oświatowe z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego do udziału w projekcie:


,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
bieruńsko – lędzińskim.”


realizowanego w okresie od 1 października 2013r. do 31 lipca 2015r. na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


Do udziału w projekcie mogą przystąpić następujące typy placówek:

 • szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika
  i licea ogólnokształcące,

 • przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

Celem Projektu jest wdrożenie do końca lipca 2015 roku nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 24 jednostek oświatowych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Uczestnictwo danej placówki w projekcie przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym potrzebom występującym w placówce,

 • poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek dzięki zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,

 • wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,

 • poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych działających w powiecie pszczyńskim dzięki wsparciu w ramach czterech sieci tematycznych współpracy i samokształcenia.


Udział w Projekcie jest bezpłatny.


Przystąpienie szkoły lub przedszkola do projektu nie wymaga finansowego wkładu własnego, a udział w projekcie nie ograniczy nauczycielom możliwości korzystania ze środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.


Dyrektorów palcówek, zainteresowanych udziałem w projekcie, zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego do projektu i dostarczenia go do
Realizatora projektu:
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu, ul.
Granitowa 130, 43-155 Bieruń lub do Filii Poradni w Lędzinach ul. Lędzińska 24.


Zgłoszenia należy składać
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania poradni lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Realizatora projektu (do Bierunia lub Lędzin) w terminie do dnia 11 października 2013 roku. (liczyć się będzie data dostarczenie przesyłki do Poradni).


W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania dokumentów rekrutacyjnych może zostać przedłużony.

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w regulaminie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 
Pytania dotyczące udziału w projekcie można kierować na adres Realizatora projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Partnera projektu: Centrum Przedsiębiorczości S.A. 43-225 Wola, ul. Kopalniana 6, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (32) 211 91 77 w. 28. 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Bieruniu


Krzysztof Kucyper

 

 

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
 • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
 • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
 • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31