kapital ludzkosci

„MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”

 

O PROJEKCIE

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15. powiatami i 15. miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

- 72 131 504,91 zł (Województwo Śląskie)

-   1 037 449,16 zł (Powiat Bieruńsko-Lędziński)

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU W POWIECIE:

 

2 lata szkolne: 2012/2013 i 2013/2014.

 

CELE

 

- podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju 

  zawodowego,

- poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć  pozalekcyjnych, 

  pozaszkolnych, staży, praktyk, kursów, kursów certyfikowanych,

- podniesienie praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów 

  dydaktycznych,

- poprawa kontaktu uczeń-szkoła-pracodawca,

- poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Powiatowych Zespołach Szkół w Bieruniu
i w Lędzinach w klasach:

- pierwszej lub drugiej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

- drugiej lub trzeciej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

- drugiej, trzeciej lub czwartej Technikum.

 

REKRUTACJA

 

W Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim nabór do Projektu planuje się przeprowadzić we wrześniu 2012 r. 

Rekrutacja będzie dwuetapowa i zostanie przeprowadzona w szkołach.

 

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

 

Przewidziany w ramach Projektu tzw. pakiet wsparcia będzie obejmował m.in.:

- grupowe i indywidulane doradztwo zawodowe,

- kursy i kursy certyfikowane,

- praktyki,

- staże,

- zajęcia dodatkowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- wizyty studyjne u pracodawców,

- możliwość korzystania z kursów on-line dostępnych na platformie e-learningowej obejmującej różne    

   bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące  

   dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

 

WSPARCIE DLA SZKÓŁ

 

Szkoły uczestniczące w Projekcie zostaną doposażone w materiały dydaktyczne. Ponadto  zostaną również doposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w szkołach kształcących w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

- www.mamzawod-mamprace.slaskie.pl.

  (do pobrania m. in. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),

- Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

  • tel. 226 91 66/67,
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31