EFRR POZIOM kolor 37596

 

„Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie
i przebudowę pracowni zawodowych powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego”

 

  Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego)

WNIOSKODAWCA:

 POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

 1 września 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.

Koszt całkowity projektu:

2 052 610,45 zł

Wartość dofinansowania:

1 720 680,88 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie

27.12.2016 r.

 

OPIS PROJEKTU: 

 

Przedmiotem projektu jest dostosowanie infrastruktury 2 szkół zawodowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim do prowadzenia zajęć zawodowych kształcących w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy.

Projekt obejmuje łącznie 5 warsztatów zawodowych:

- Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu – 4 pracownie:

 1. Warsztat obróbki mechanicznej
 2. Warsztat obróbki ręcznej
 3. Warsztat elektryczny
 4. Warsztat spawalniczo-kuźniczy

- Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach – 1 pracownia:

 1. Warsztat pneumatyki i hydrauliki
 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu

Zakres projektu obejmuje:

- zakup wyposażenia w tym m.in. tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym, tokarka CNC, frezarka uniwersalna, piła do cięcia metali, wiertarka stołowa, wiertarka kadłubowa (słupowa),  szlifierka do wałków i otworów, prasa ręczna, stół montażowy (elektryczny), palenisko kowalskie (kotlina), piec elektryczny oporowy, twardościomierz Rockwela.

- roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń warsztatowych.

W pomieszczeniach pracowni przewiduje się m.in. usuniecie istniejącej instalacji elektrycznej, przewodów instalacji wentylacji mechanicznej, skucie tynków i posadzek, wyburzenie schodów zewnętrznych, wykonanie fundamentów, wymurowanie ścian zewnętrznych, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie nowej zewnętrznej klatki schodowej. Wykonane zostaną także: nowa instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewania; tynki; posadzki; sufity podwieszane; wstawienie okien i drzwi. Na zewnątrz wykonane zostanie pokrycie schodów zewnętrznych oraz montaż daszka w konstrukcji stalowej.

Na pomieszczenia pracowni zawodowych składają się: dwa warsztaty mechaniczne z zapleczami, warsztat spawalniczo-kuźniczy, warsztat elektryczny z zapleczem, komunikacja, szatnie z umywalniami, toalety, pokój nauczycielski oraz magazyn.

 • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach

Zakres projektu obejmuje:

- zakup wyposażenia w postaci obrabiarki CNC;

- roboty budowlane polegające na wzmocnieniu stropu pod planowaną do zakupu obrabiarkę CNC, wzmocnienie za pomocą konstrukcji stalowej.

Użytkownikami powstałej infrastruktury będą uczniowie szkół – głównie mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz powiatów ościennych.

WIZUALIZACJA warsztatów mechaniczno-elektrycznych przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

b 0ed1f

 

a 05540

 

Do pobrania - dokumenty dotyczące zamówienia pn. : Promocja projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie
i przebudowę pracowni zawodowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Zapytanie ofertowe

formularz oferty

wzor umowy

 

 

 

 

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
 • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
 • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
 • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31