unia-projekt

Głównym celem projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" jest przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl


 

KALENDARZ INWESTYCJI

02-02-2010

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów"

 23-11-2011

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów"- etap II

27-04-2012

Podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów

01-06-2012

Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów" o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

04-07-2012

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów"

07-08-2012

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2186/175/IV/2012 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania

08-08-2012

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" Wybrano ofertę firmy: DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

12-10-2012

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 12 października 2012 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-001/12-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Transport", Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową"

12-10-2012

Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów"

12-10-2012

Podpisanie umowy z Firmą DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów"

12-12-2012

Podpisanie umowy z firmą "GŁOŚNY" Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów"

   

 

 

REALIZACJA

W okresie 17.10.2012 r. – 27.12.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót przygotowawczych; robót rozbiórkowych; robót ziemnych; zabezpieczenia i regulacji; zjazdów w pasie drogowym; robót rozbiórkowych i robót ziemnych- kanalizacja; kanalizacji deszczowej; studni chłonnych; odwodnienia; drenażu.

 

W okresie 28.12.2012 r. – 02.04.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót rozbiórkowych; robót ziemnych; zabezpieczenia i regulacji; zjazdów w pasie drogowym; rowów oraz odwodnienia.

 

W okresie 03.04.2013 r. – 02.05.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót rozbiórkowych; robót ziemnych; zabezpieczenia i regulacji; robót brukarskich, ścieżki rowerowej; zjazdów w pasie drogowym; jezdni; zieleni; zabezpieczenia kanalizacji.

 

W okresie 03.05.2013 r. – 03.06.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót ziemnych; zabezpieczenia i regulacji; robót brukarskich, ścieżki rowerowej; zjazdów w pasie drogowym; jezdni; zieleni.

 

W okresie 04.06.2013 r. – 30.06.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót rozbiórkowych; robót ziemnych; zabezpieczenia i regulacji; robót brukarskich, ścieżki rowerowej; zjazdów w pasie drogowym; jezdni; zieleni; zabezpieczeniu kanalizacji; odwodnieniu.

 

W okresie 01.07.2013 r. – 30.09.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót brukarskich, ścieżki rowerowej; zjazdów w pasie drogowym; jezdni; zieleni; wlotów oraz zabezpieczeniu kanalizacji.

W okresie 01.10.2013 r. – 09.12.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu m.in.: robót brukarskich, zjazdów w pasie drogowym, nawierzchni jezdni, poboczy, oznakowania pionowego oraz poziomego.

W dniu 23.12.2013 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót wykonanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5905S ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów".

 

 

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31