PRACOWNIA MECHANICZNA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH
PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W BIERUNIU
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIERUNIU
PRACOWNIA JĘZYKOWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIERUNIU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIERUNIU

24 stycznia br. starosta Bernard Bednorz oraz wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego Agnieszka Wyderka-Dyjecińska spotkali się ze Śląskim Kuratorem Oświaty Urszulą Bauer. Jednym z tematów rozmowy były zmiany w kształceniu zawodowym i branżowym. Ustawa z 22 listopada 2018 r., zwana „ustawą zawodową” zobowiązuje szkoły m.in. do nawiązywania współpracy z pracodawcą właściwym dla zawodu lub branży, której kierunek kształcenia szkoła chce uruchomić.
Powiat od wielu lat inwestuje i ceni sobie współpracę z pracodawcami. Warto zaznaczyć, że tylko w przeciągu ostatniego roku powiatowe zespoły szkół zawarły porozumienia z trzema przedsiębiorstwami: Polską Grupą Górniczą S.A., Tauron Wytwarzanie, Fabryką DANONE, za każdym razem podkreślając ważność nabycia praktycznych umiejętności, naukę zawodu w rzeczywistym środowisku, ale również wachlarz nowych wyzwań i możliwości dla młodzieży szkolnej.

50683978_402764730295069_4104825765206425600_n.jpg   50497986_555531824965241_1673841380515905536_n.jpg