Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego realizowanego w 2020 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

WZÓR OFERTY

bl2.jpg