W związku z pojawiającymi się informacjami o szerzącej się chorobie zakaźnej pszczół – zgnilcu amerykańskim, Starosta Bieruńsko-Lędziński 29 stycznia br. zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli: Bernard Bednorz – Starosta, Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – Wicestarosta, Jacek Ratka – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Józef Szyja – lekarz weterynarz PIW, Zofia Piętas – Naczelnik Wydziału Środowiska, Zdzisław Kantor – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Henryk Nikiel – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia, Ewelina Latusek – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia oraz przedstawiciele kół pszczelarskich powiatu bieruńsko-lędzińskiego: Koło pszczelarzy „Bieruń”, Koło pszczelarzy „Bojszowy”.

Zgnilec amerykański to groźna choroba pszczół. Nie zagraża ona bezpośrednio ludziom, ale powoduje trudności z zapylaniem roślin. Choroba pojawia się na terenie całego kraju, jest zwalczana przez służby weterynaryjne.

Posiedzenie miało na celu przedstawienie problemu, sposobu i trybu postępowania przy wykryciu i zwalczaniu choroby oraz wypracowaniu zasad współpracy pomiędzy kołami pszczelarskimi, powiatem bieruńsko-lędzińskim oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Na terenie powiatu znajdują się 2 koła pszczelarskie, do których należy 177 pasiek. W 2019 r. przeprowadzono 50 badań pasiek, w których wykryto 5 ognisk zgnilca amerykańskiego (dotyczyło to przede wszystkim Bierunia i Lędzin). Mając to na uwadze Powiatowy Lekarz Weterynarii 14 sierpnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gmin Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin i Lędziny.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół wszystkie przypadki zachorowań z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański muszą być niezwłoczne zgłaszane Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. W „obszarze zapowietrzonym” urzędowi lekarze weterynarii zobowiązani będą do wykonania przeglądu pasiek – warto tu dodać, że pszczelarze nie ponoszą kosztów w wykryciu choroby i walce z nią. Ponadto w „obszarze zapowietrzonym” zakazane jest przemieszczanie (bez zezwolenia PIW) rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. Nie mogą być też organizowane wystawy i targi z udziałem pszczół. Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z „obszaru zapowietrzonego” i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

www.jpg