Mija 75 lat odkąd Liga Obrony Kraju podjęła swoją działalność, stawiając sobie za cel umacnianie obronności, patriotyzmu i tradycji oręża polskiego. Na ponad dwadzieścia lat współpracy LOK z powiatem bieruńsko-Lędzińskim składa się przede wszystkim krzewienie modelarskiej pasji wśród młodzieży, kształtowanie charakterów młodych ludzi w duchu patriotyzmu oraz szacunku dla pracy i Sportu.

7 grudnia odbyły się w Imielinie XXII Zawody Mikołajkowe Modeli Halowych, którym towarzyszyło wydarzenie rocznicowe zorganizowane z okazji 75-lecia Ligi Obrony Kraju. Było ono okazją do rocznicowych podsumowań oraz wręczenia odznaczeń osobom, które na co dzień wspierają organizację w powiecie. Medale Za zasługi. 75-lecia LOK otrzymali starosta Bernard Bednorz, przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, burmistrzowie Krystian Grzesica, Krystyna Wróbel, Jan Chwiędacz, wójtowie Adam Duczmal i Stanisław Jagoda oraz Zdzisław Kantor - naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Andrzej Furczyk - dyrektor MZOZ Lędziny oraz członkowie ZP LOK, instruktorzy i modelarze: Marek Lizak, Adam Czamberg, Janusz Musik, Wojciech Mrozek, Andrzej Malorny, Danuta Płucieńczak, Anna Milczanowska, Jerzy Uzdrzychowski, Sylwia Komandera, Marek Kalinowski, Piotr Ryguła, Grzegorz Pukowiec i Marek Bania. Srebrnym medalem zasługi LOK odznaczona została wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjacińska, a brązowym Tomasz Stolorz. Dekoracji dokonali: dyrektor ZW LOK Ryszard Kasprzyk i prezes ZP LOK Franciszek Musioł. Uprawnienia instruktora modelarskiego otrzymali Dawid Karpiński, Dariusz Pudełko, Tomasz Dudzik oraz Wojciech Chrząszcz.

Z okazji jubileuszu do rąk modelarzy trafiła promesa na pozyskanie modelarskiej licencji sportowej w Aeroklubie Polskim, umożliwiającej naszym reprezentantom starty w barwach powiatowych, którą wręczyli przewodnicząca rady i starosta bieruńsko-lędziński. (red.)

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg  www4.jpg  www5.jpg 
 www6.jpg  www7.jpg  www8.jpg  www9.jpg  www10.jpg
         

 

Zdjęcia: M. Orzeł