3 grudnia społeczność szkolna SP 4  w Lędzinach świętowała nadanie placówce imienia św. Barbary oraz poświęcenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył biskup Grzegorz Olszewski, a uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz liczni goście, w tym przedstawiciele władz powiatu bieruńsko-lędzińskiego na czele ze starostą Bernardem Bednorzem i przewodniczącą Rady Powiatu  Anną Kubicą, przedstawiciele władz samorządowych Lędzin, delegacje lędzińskich szkół i przedszkoli oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w latach 1986-1989, inż. Tomasz Sklorz.

Po mszy uczestnicy wraz z orkiestrą dętą kopalni „Ziemowit” przemaszerowali do szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie figury św. Barbary, ufundowanej przez dyrektora KWK Piast-Ziemowit Rajmunda Horsta, absolwenta SP 4 w Lędzinach Goławcu.

Na uroczystej akademii, po odśpiewaniu hymnu państwowego, zebranych powitała dyrektor szkoły Maria Horst. Odczytano akt nadania imienia i przekazano sztandar. Przedstawiciele uczniów i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, a honorowi patroni wbili w niego okolicznościowe gwoździe.

Po raz pierwszy oficjalnie odśpiewano hymn szkoły, którego autorką tekstu jest Dagmara Kupczyk, a muzykę skomponował Andrzej Martinson. W części artystycznej akademii uczniowie SP 4 przedstawili rys i znaczenie symboliki sztandaru oraz legendę o św. Barbarze. ■Mirosław Leszczyk

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg 
 www9.jpg
 www5.jpg
 www6.jpg  www7.jpg  www8.jpg    
         

Zdjęcia: M. Leszczyk, M. Spyra