29 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się kolejne posiedzenie, Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i starszych, na którym obecni byli: Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Krystyna Cuber, wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej, Promocji, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Szymon Pawica, dyrektor Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach, Magdalena Sosna Dyrektor PCPR w Lędzinach oraz Helena Magiera-Molendowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,  Anna Kołodziejczyk zastępca dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach i Marcin Majer przewodniczący Komisji Społecznej, Promocji, Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Celem posiedzenia było podsumowanie całorocznej pracy Zespołu, który w bieżącym roku uczestniczył w organizacji wszystkich ważnych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami imprez organizowanych przez powiat bieruńsko-lędziński, m.in. XX Powiatowych Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 2019 oraz Integracyjnego Pleneru Malarskiego „Bez Barier”. Podkreślono, że podczas XX Powiatowych Igrzysk Osób niepełnosprawnych zostały wręczone nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego im. św. Matki Teresy - Zasłużony Niepełnosprawnym za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wpierającą te działania w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Na posiedzeniu szeroko omówiono temat wolontariatu i wolontariuszy działających na terenie powiatu, podkreślając godną do naśladowania postawę tej grupy bezinteresownych osób, które często bywają osobami z niepełnosprawnością, tak jak Rafał Granowski, którego postać została przedstawiona w filmie dokumentalnym „Bębenek”. ■PCPR

www.jpg