5 listopada w Starostwie Powiatowym w Bieruniu członek zarządu Kazimierz Chajdas i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Grygierek w obecności pozostałych przedstawicieli zarządu podpisali z wykonawcą robót umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.
Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni wraz z poszerzeniem na długości 773 m (szerokość pasa ruchu 3,0 m), przebudowę pobocza po lewej stronie na chodnik (szerokość 2,0 m) o długości 773 m, przebudowę i przebrukowanie po obu stronach jezdni zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w pasie drogowym, realizację kanalizacji deszczowej. Przebudowa potrwa do końca czerwca 2020 r. Koszt inwestycji to: 2.223.220,62 zł.

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg   
       

Zdjęcia: M. Orzeł