22 października władze powiatowe spotkały się z uczniami powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.
W gronie wyróżnionych uczniów są:
Kinga Fuchs uczennica Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu,
Patryk Wilk uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,
Przemysław Ścierski uczeń Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach.

Starosta Bieruńsko-Lędziński – Bernard Bednorz pogratulował nagrodzonym stypendystom wybitnych wyników w nauce i ich indywidualnych osiągnięć. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice stypendystów, dyrektorzy szkół powiatowych, a także naczelnik Wydziału Edukacji. W tym roku szkolnym stypendystami Prezesa Rady Ministrów z województwa śląskiego zostało łącznie 443 uczniów.

Każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości typuje do stypendium Prezesa Rady Ministrów jednego kandydata (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły). Kandydat ten musi być uczniem danej szkoły w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały kolejnymi doniosłymi sukcesami w dalszym procesie edukacyjnym. ■AN

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg  www4.jpg 
       

Zdjęcia: M. Orzeł