Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz niedopłatnej mediacji na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2020 roku, zgodnie z załącznkiem

Załącznik