Zarząd ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia niedopałtnego poradznictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem 

Załącznik