Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego informuje, że jest opracowywana dokumentacja projektowa na potrzeby przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach w km 5+000.

 

 

Informacja