W związku z 100. rocznicą wybuchu powstań śląskich Kuratorium Oświaty w Katowicach zainaugurowało cykl upamiętniających je przedsięwzięć w ramach kampanii pod hasłem: To ziemia, na której rodzą się diamenty.
8 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja inauguracyjna pt. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród... . Podczas której Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, zaprezentował infografikę I Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki. Można w niej znaleźć informacje, pozwalające na przedstawienie wydarzeń poprzedzających wybuch powstania, okoliczności jego wybuchu, przebieg i konsekwencje wydarzeń z sierpnia 1919 roku. Infografika zawiera 3 mapy, 5 fotografii, 2 diagramy, kalendarium wydarzeń. Nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymali pakiet edukacyjny na poświęcony powstaniom śląskim, przygotowany przez OBEN IPN w Katowicach, zawierający m.in. infografikę, plakaty i dodatki prasowe.
Pośród gości honorowych konferencji i premierowego pokazu wystawy w gmachu Sejmu Śląskiego byli starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz i  przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica. Temu ważnemu wydarzeniu towarzyszyła bowiem rocznicowa wystawa przygotowana przez powiat bieruńsko-lędziński na stulecie powstań śląskich TRADYCJA i PAMIĘĆ, która dotąd prezentowana była w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu.  Autorem wystawy jest dyrektor bieruńskiego LO  Romuald Kubiciel, uznany heraldyk, który w ramach konferencji zaprezentował referat Heraldyka powstańcza.
Pieśni powstańcze wykonał Chór Nauczycielski „Laetitia Cantus”.

81-336933.jpg  81-336939.jpg  81-336960.jpg  81.jpg 
 www11.jpg  www12.jpg  plakat 100 lecie powstan slaskich.jpg  

Zdjęcia: IPN