Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach jest szkołą, która bierze udział w różnego rodzaju inicjatywach oraz pozyskuje nowe środki na unowocześnienie bazy dydaktycznej. Jednym z takich przedsięwzięć było pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz powiatu bieruńsko – lędzińskiego na wyposażenie nowoczesnej, zielonej pracowni GeoLab.

3 października 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia tego obiektu, w którym uczestniczyli: Ewa Cofała – Kierownik Zespołu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Bernard Bednorz - starosta bieruńsko-lędziński, Agnieszka Wyderka-Dyjecińska - wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Anna Kubica - przewodnicząca Rady Powiatu, Marek Spyra - wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Czesław Kłyk i Zofia Dudek - radni powiatowi oraz Piotr Oćwieja - dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,  Eugeniusz Czekaj - wicedyrektor, Anita Olubińska - opiekun nowopowstałego obiektu, nauczycielka geografii oraz uczniowie trzeciej klasy technikum ekonomicznego, którzy w przyszłości zatroszczą się o zieloną pracownię.

Po przecięciu wstęgi, głos zabrał dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, Piotr Oćwieja, który powitał zaproszonych gości i podziękował im za udział w tym ważnym wydarzeniu. W swoim przemówieniu podkreślił również niebagatelne znaczenie pracowni w edukacji ekologicznej młodzieży, jako nowatorskiego sposobu przekazywania wiedzy. Pracownia bowiem wyposażona jest w nowoczesne przyrządy do pomiaru natężenia dźwięku i światła, pomiaru wilgotności i temperatury powietrza, a także prędkości wiatru. W sali znajduje się również formikarium, w którym uczniowie będą „hodować” mrówki.

Podczas uroczystości głos zabrali również Ewa Cofała oraz Bernard Bednorz, którzy również podkreślali ważność nowoczesnych form kształcenia w procesie edukacji młodego pokolenia.

Po części oficjalnej, zakończonej wręczeniem kwiatów, zaproszeni goście w towarzystwie uczniów mogli z bliska przyjrzeć się wyposażeniu pracowni.

Pozyskanie łącznie prawie 40 tysięcy złotych na wyposażenie zielonej pracowni jest nie tylko ogromnym sukcesem Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, ale również powiatu bieruńsko – lędzińskiego, który partycypując w kosztach, wzbogaca bazę dydaktyczną swoich placówek.

DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg DSC_0019.jpg DSC08638.jpg
DSC08681.jpg DSC08750.jpg DSC08769.jpg DSC08637.jpg