1 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się spotkanie poświęcone opiniowaniu przebiegu Kanału Śląskiego przez obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego. O wariantach przebiegu oraz uwarunkowaniach środowiskowych, technicznych i ekonomicznych jego realizacji informowały Gabriela Tomik pełnomocnik ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Katarzyna Strzemińska z Państwowego Instytutu Geologicznego. Uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z zastępcą dyrektora Marcinem Jarzyńskim na czele, senator Czesław Ryszka oraz projektant Michał Kubiński. Lokalne samorządy reprezentowali wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, członek zarządu Kazimierz Chajdas, który spotkanie zainicjował i poprowadził, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, wójt Bojszów Adam Duczmal, radni powiatowi i gminni, urzędnicy lokalnych urzędów.  

Kanał Śląski ma mieć ponad 90 km długości i stać się prawdziwą wodną arterią, która ożywi żeglugę śródlądową w województwie śląskim i wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa powodziowego. Ma połączyć Wisłę z Odrą, Kraków z Opolem i dalej z Wrocławiem. Ma przebiegać przez Tychy i teren powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

www1.jpg  www.jpg
 
www2.jpg www3.jpg 
www4.jpg