4 lipca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i starszych. Omawiano zagadnienia związane z organizacją we wrześniu pleneru malarskiego „Bez barier”, skierowanego przede wszystkim do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Planowany plener malarski będzie się odbywał się w parku z muszlą koncertową przy Regionalnym Centrum Kulturalno-Gospodarczym „Remiza” w Bieruniu Nowym.  Plener poprzedzą dwie sierpniowe edycje warsztatów malarskich, które poprowadzi Beata Kozioł z Klub Plastyka „Kontrast”.

Ponadto, Zespołu zwrócił uwagę na konieczność przedstawienia Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej potrzeb w zakresie nowego Programu Polityki Senioralnej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz wizytował powstające Centrum Usług Społecznych w Lędzinach.

Uczestniczyli wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, radni powiatowi Czesław Kłyk i Krystyna Cuber, Anna Kołodziejczyk zastępca dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach, Beata Kozioł z Klubu Plastyka „Kontrast” oraz dyrektor PCPR Magdalena Sosna. 

IMG_8074.jpg  IMG_8080001.jpg