8 czerwca strażacy ochotnicy z całego powiatu spotkali się na XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP. Na boisku w Bieruniu Nowym przywitał zebranych prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz. W otwarciu uczestniczyli: burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, jego zastępca Sebastian Macioł, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Henryk Nikiel, komendant miejski PSP w Tychach st. bryg. Piotr Szojda, st. bryg. Kazimierz Utrata  komendant miejski w stanie spoczynku, wójt Gminy Bojszowy  Adam Duczmal, przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor oraz przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski Henryk Buchta. W zawodach, które zorganizował Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wraz z Komendą Miejską PSP w Tychach, przy wsparciu  Starostwa oraz Urzędu Miasta Bierunia, brało udział 17. drużyn z 8. jednostek OSP naszego powiatu. Rywalizowało ok. 200 strażaków w czterech kategoriach. W grupie A - seniorzy,  pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Bojszowy Nowe, drugie miejsce jednostka OSP Bieruń Nowy, trzecie miejsce OSP Imielin. W grupie C - kobiety, zwyciężyła jednostka OSP Bojszowy Nowe. W grupie A1 - chłopcy 12-15 lat, pierwsze miejsce zajęła Jednostka OSP Bojszowy, drugie OSP Bojszowy Nowe, a trzecie miejsce OSP Lędziny. W grupie C 1 - dziewczęta 12-15 lat, pierwsze  miejsce zajęła jednostka OSP Bojszowy Nowe, drugie miejsce OSP Bojszowy, trzecie miejsce OSP Lędziny. Celem organizowanych co dwa lata zawodów jest ocena wyszkolenia pożarniczego poszczególnych jednostek. Podwyższanie umiejętności praktycznych oraz popularyzacja wśród młodzieży i całego społeczeństwa zagadnień  bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. (SB)

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg  www4.jpg  www5.jpg