5 czerwca odbyły się jubileuszowe, dwudzieste Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, które honorowym patronatem objął Minister Sportu i Turystki  Witold Bańka. To, chyba najradośniejsza z imprez organizowanych przez powiat bieruńsko-lędziński. Sprawia ogromna frajdę zawodnikom, daje wsparcie ich opiekunom oraz przynosi wielką satysfakcję wolontariuszom i organizatorom przedsięwzięcia.

Tego roku w imprezie uczestniczyło 29 placówek i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pośród nich znalazły się Ośrodki Błogosławiona Karolina Caritas Archidiecezji Katowickiej z Lędzin i Mysłowic, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim, Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Bieruniu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Imielinie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 z Bierunia, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie Śląskim, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, Miejskie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i 2 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka z Lędzin, Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka i Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego z Katowic, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” w Mysłowicach, Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach, Polski Związek Niewidomych Okręgu Śląskiego Koło w Tychach, Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  i Zespół Szkół Specjalnych nr 8 z Tychów, Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie-Borowej Wsi, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu.

Po raz pierwszy przyznano nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się bezinteresowną pracą na rzecz osób niepełnosprawnych. Statuetki św. Matki Teresy z Kalkuty - zasłużony niepełnosprawnym trafiły do rąk ks. dra Krzysztofa Bąka, Piotra Goja, Bogdana Mikundy i Andrzeja Styloka.

Zgodnie z tradycją otwarcia XX Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych dokonali starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica. Obecni byli posłowie Ewa Kołodziej, Wojciech Król i Marek Wójcik, radny sejmiku Piotr Czarnynoga, wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, członek zarządu Kazimierz Chajdas,  gospodarz miejsca burmistrz Krystian Grzesica, pozostali burmistrzowie i wójtowie, liczni radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, księża, służby mundurowe, przedsiębiorcy. Stosowne listy do uczestników i organizatorów skierowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Michał Wójcik.

Tegoroczna edycja igrzysk odbyła się w nowym miejscu, na terenach sportowych BOSiR w Bieruniu Nowym. Atutem miejsca  był zespół różnorodnych, dobrze wyposażonych i utrzymanych boisk z zapleczem w postaci hali oraz parkowy starodrzew, który zapewnił ochronę przed słońcem przy 30. stopniowym upale. Bezpośrednia bliskość hali sportowej, pozwoliła  przeprowadzić rozgrywki w kręgle, które były nowością i hitem tegorocznej imprezy. Przede wszystkim, dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy - młodzieży z naszych szkół oraz wsparciu nauczycieli, przedstawicieli stowarzyszeń  działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, pracowników PCPR, Starostwa Powiatowego, PZD, strażaków, policjantów i straży miejskiej wszystko udało się wspaniale. Jak było, pokazuje nasza fotograficzna relacja. Do zobaczenia za rok!

 

1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg  5.jpg  6.jpg  7.jpg  8.jpg 
 9.jpg  10.jpg  11.jpg  12.jpg  13.jpg  14.jpg  15.jpg  16.jpg
 17.jpg  18.jpg  19.jpg  20.jpg  21.jpg  22.jpg  23.jpg  24.jpg
 25.jpg  26.jpg  27.jpg  28.jpg  29.jpg  30.jpg  31.jpg  32.jpg
 33.jpg  34.jpg  35.jpg  36.jpg  37.jpg  38.jpg  39.jpg  40.jpg
 41.jpg  42.jpg  43.jpg  44.jpg  45.jpg  46.jpg  47.jpg  48.jpg