Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach po raz kolejny w tym roku pozyskał środki zewnętrzne. Po tym jak w kwietniu udało nam się pozyskać 40 000,00 zł. w ramach konkursu „Zielona Pracownia”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na utworzenie nowoczesnego Laboratorium Nauk Przyrodniczych GeoLab, otrzymaliśmy z Programu Erasmus+ aż 126 962,00 euro na organizację praktyk zagranicznych. Najlepsi uczniowie obecnych klas drugich i pierwszych w ramach Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe w Granadzie oknem na europejski świat pracy” mają zagwarantowany wyjazd w klasie trzeciej do Granady w Hiszpanii, gdzie będą doskonalili swoje umiejętności praktyczne. Jest to kolejny wniosek, który uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+, po raz pierwszy nasz wniosek został zaplanowany na dwa lata. ■PZS Lędziny

logo-erasmus.47f65e66f71d30f73df9384c25e3c411.png  wyniki erasmus.jpg  GeoLab PZS Lędziny-05.jpg 

Materiał i zdjęcia: PZS Lędziny