To tytuł nowej wystawy, która 3 czerwca została otwarta w Galerii Starostwa Powiatowego w Bieruniu i prezentuje prace uczniów imielińskiej malarki Anny Marii Rusinek. Artystka, która ukończyła studia pedagogiczne na kierunku malarskim w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, u prof. Stanisława Sobolewskiego, od lat z powodzeniem prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z malarstwa i rysunku. W powiatowej galerii prezentowany jest wielce obiecujący dorobek młodych adeptów sztuk plastycznych, którzy uczęszczają do imielińskiej pracowni malarki przy ulicy Brata Alberta.

Z inspiracji artystycznej opiekunki Anny Marii Rusinek, swoje grafiki i obrazy prezentują: Antoni Kraśniewski i Pola Rusinek z klasy 8b, Marta Pacwa, Antonina Skiba i Paulina Staniewska z klasy 4b, wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie, Hanna Gołaszczyk i Lea Kosmala z klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, Maja Słonina z klasy 2b SP nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu, Hanna Szatyńska z klasy 5a SZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku oraz Paweł Wojtyczka z klasy 5d SP nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu.

Wernisaż wystawy, który zgromadził liczne grono sympatyków śledzących ich twórcze postępy, był dla młodych artystów wydarzeniem nowym i emocjonującym. Nie mniej podekscytowani byli rodzice i pozostali bliscy debiutantów. Tradycyjnie otwarcia wystawy dokonał starosta Bernard Bednorz wraz  z przewodniczącą Rady Powiatu Anną Kubicą, w obecności członków Zarządu Powiatu i radnych powiatowych oraz innych zaproszonych gości. Ekspozycja, która będzie gościć w powiatowej galerii w czerwcu i lipcu, została przygotowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bieruniu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Serdecznie zapraszamy!

plansz.jpg  1.jpg  2.jpg  3.jpg 
 4.jpg  5.jpg  6.jpg  7.jpg
 8.jpg  9.jpg  10.jpg  11.jpg

Zdjęcia: Marzena Orzeł