W dniu 28 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może nastapić konieczność uruchomienia syren alarmowych.

OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk trwający trzy minuty,
ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk trwający trzy minuty.

siren_42420.jpg