Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Powiatu 13.05.br. wnioskowała, aby powołać Zespół Uzgodnień Dokumentacji Inwestycji, który opiniowałby działania na drogach w tym zakresie. W skład Zespołu wchodzą: przedstawiciele Zarządu Powiatu i Powiatowego Zarządu Dróg, projektant i zainteresowani radni powiatowi. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu dzisiejszym. W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyli: wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, etatowy członek Zarządu Powiatu Kazimierz Chajdas; radni powiatowi: Andrzej Baron, Marcin Kosma, Konrad Mateja, Marek Piekorz; odpowiedzialny projektant oraz dyrektor PZD Arkadiusz Grygierek. Opiniowano ul. Mielęckiego w Czarnuchowicach.

www1.jpg  www2.jpg