W poniedziałek 20 maja br. odbyła się X sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji. Po przedstawieniu raportu o stanie powiatu za rok 2018 Rada jednogłośnie podjęła uchwałę (przy obecnych 16 radnych) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Również jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018.

wwwDSC_0299.jpg  wwwDSC_0300.jpg