Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 85-letnia Maria Blotko-Kiszka z Chełmu Śląskiego, obchodzi w tym roku piękny jubileusz – 60-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury urządził wystawę jej obrazów, której wernisaż odbył się we wtorkowe popołudnie 14 maja. Uczestniczyło w nim mnóstwo przyjaciół artystki, koleżanek i kolegów po fachu, znajomych oraz oficjeli. Wśród osób gratulujących p. Marii owocnej długoletniej twórczości byli też liczni przedstawiciele lokalnych grup plastycznych, w tym delegacja Klubu Plastyka Kontrast z Lędzin, ale skupiającego twórców (głównie nieprofesjonalnych) z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, a nawet spoza powiatu.

Przypomnijmy też kilka najistotniejszych faktów z artystycznej działalności M. Blotko-Kiszki. Studiowała na Wydziale Malarstwa m.in. u prof. Tadeusza Łakomskiego, a także na Wydziale Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Franciszka Walczowskiego. Stąd jej równoległe zaangażowanie się w dwie dziedziny twórczości: malarstwo i sztukę włókna. W swoim bogatym dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz zagranicą. Uczestniczyła w wielu plenerach twórczych, także zagranicznych.

Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki w latach: 1969, 1987 i 2005. Otrzymała liczne nagrody indywidualne, krajowe i zagraniczne, podczas różnych konkursów i przeglądów artystycznych – zarówno w kategorii malarstwa, jak i tkaniny artystycznej. Została w pełni doceniona przez lokalne środowiska społeczno-kulturalne: jest laureatką nagrody starosty za osiągnięcia w twórczości artystycznej Clemens Pro Arte AD’2007.

Zacytujmy fragment z listu gratulacyjnego od klubu Kontrast: "Z okazji jubileuszu pracy twórczej składamy Pani życzenia zdrowia oraz wielu dalszych sukcesów w życiu artystycznym i prywatnym!". Podpisujemy się pod tymi życzeniami oburącz!

Ekspozycję blisko 40. obrazów olejnych jubilatki o różnej tematyce można będzie oglądać do połowy czerwca, do czego gorąco zachęcamy. Są to głównie prace z ostatnich lat. ■Mirosław Leszczyk

 w1.jpg w2.jpg  w3.jpg  w4.jpg  w5.jpg 
 w6.jpg  w7.jpg  w8.jpg  w9.jpg  w10.jpg

Zdjęcia: M. Leszczyk