14 maja br. w obecności przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków, gminy Bieruń i władz powiatu odbyła się wizja lokalna kapliczki znajdującej się przy ulicy Warszawskiej obok numeru 375 (tuż przy ul. Niedługiej). Z ramienia władz powiatu uczestniczyli w niej wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska i członek Zarządu Powiatu Kazimierz Chajdas.  Spotkanie to wpisuje się w ciąg podejmowanych przez powiat działań zmierzających do zachowania dziedzictwa historycznego naszego regionu. Zabezpieczanie i konserwacja - niezbyt licznych, ale tym cenniejszych - zabytków znajdujących się na terenie powiatu trwają od 2014 r. Powiat przeznaczył już na ratowanie zabytków kwotę ponad pół miliona złotych. W tym roku wsparł kwotą 45 tys. złotych prace renowacyjne przy Krzyżu Męki Pańskiej w Bieruniu przy ulicy Łysinowej oraz przeznaczył 58 tys. złotych na konserwację ołtarza bocznego bieruńskiego kościoła pw. św. Walentego.

www1.JPG  www2.JPG