W dniu 27.04.2019 na terenie boiska sportowego LKS Pogoń Imielin odbyły się XXII Powiatowe zawody modeli balonów na ogrzane powietrze. Otwarcia zawodów dokonała przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica wraz z wicestarostą Agnieszką Wyderką – Dyjecińską, burmistrzem Imielina Janem Chwiędaczem, dyrektorem ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem i radnymi powiatu Marcinem Kosmą i Konradem Mateją. W zawodach brało udział 37 zawodników szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz Tychów i Mysłowic. Zawodnicy startowali w grupach jedno i dwu osobowych, rozegrano trzy konkurencje, w których  zwyciężyli:

Kategoria szkół do klasy 5:

  1. Filip Wabnic SP Imielin
  2. Alicja Bień SP nr 13 Mysłowice
  3. Anita Wollek, Kornelia Kalicka SP nr 13 Mysłowice

Kategoria szkół do klasy 9:

  1. Jakub Komandera, Krzysztof Żyła SP Imielin
  2. Julia Jasińska, Julia Łubek SP Bieruń
  3. Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Miączyńska SP nr 13 Mysłowice

Kategoria balonów Niestandardowych:

  1. Jakub Komandera, Krzysztof Żyła SP Imielin

Zwycięscy otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez powiat bieruńsko-lędziński. Dekoracji zwycięzców dokonali: przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, burmistrz Imielina Jan Chwiędacz, członek Zarządu Powiatu Kazimierz Chajdas, radny powiatowy Marcin Kosma. Przy pochmurnej i wietrznej pogodzie, która towarzyszyła zawodnikom można było podziwiać bardzo szybkie starty i wspaniałe loty balonów. Zawody odbyły się w rodzinnej atmosferze. Zawodnikom jak zawsze dopingowali rodzice i opiekunowie. Loty balonów wzbudziły zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy przybyli by obserwować starty balonów. ■FM

www1.jpg  www2.jpg www3.jpg  www4.jpg 

Zdjęcia: organizatorzy