Zarząd powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zatwierdza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie roku 2019, zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Zatwierdzenie wyników