15 kwietnia Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podjęła decyzje o przyznaniu środków na ratowanie kolejnych zabytków. Tym razem powiat wesprze kwotą 45 tys. złotych prace renowacyjne przy Krzyżu Męki Pańskiej w Bieruniu przy ulicy Łysinowej oraz przeznaczy 58 tys. złotych na konserwację ołtarza bocznego bieruńskiego kościoła pw. św. Walentego. Na rok 2019 wpłynęły do Zarządu Powiatu dwa wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego i oba, po ocenie pod względem merytorycznym i formalnym, uzyskały finansowe wsparcie. Powiat od 2014 roku przeznaczył na ratowanie zabytków kwotę ponad pół miliona złotych. Pierwszą udzieloną była  dotacja na prace związane z wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej renowacji zabytkowego kościoła św. Walentego w Bieruniu i opiewała na kwotę 100 tys. złotych. Opracowanie dokumentacji otwarło możliwość podjęcia kolejnych kroków zmierzających do zabezpieczenia i przywrócenia świetności zbudowanemu z drewna kościołowi, który należy na „Szlaku Architektury Drewnianej” województwa śląskiego. W kolejnych latach powiatowe środki przeznaczono na konserwację dwóch zabytkowych żyrandoli i jego ołtarza głównego. Ponadto, odrestaurowano szereg kamiennych krzyży przydrożnych w Bieruniu, zespół figur świętych przy bramie cmentarza parafialnego kościoła św. Anny w Lędzinach oraz zabytkowy nagrobek na lędzińskim cmentarzu ewangelickim. W 2017 roku powiat opatrzył wszystkie zabytki nieruchome znajdujące się w Bieruniu znakiem „Zabytek chroniony prawem”.

1.jpg   2.jpg

Zdjęcia: M. Orzeł, arch. Sanktuarium