Po raz dziewiętnasty 13 kwietnia 2019 r.  młodzież powiatu bieruńsko-lędzińskiego  zrzeszona w młodzieżowych drużynach pożarniczych przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych zebrała się w sali konferencyjnej  PCSG w Lędzinach by rozegrać powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem Turnieju na szczeblu krajowym jest Zarząd Główny Związku OSP RP, natomiast na szczeblu powiatowym Oddział Powiatowy Związku OSP.
W tym roku Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP, powiatowy finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej zorganizował wspólnie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim i Komendą Miejska PSP w Tychach. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, tworząc czteroosobowe grupy. W sumie w finale powiatowego turnieju  wzięło udział 24 członków MDP. Każdy uczestnik otrzymał zestaw 40 pytań zamkniętych i godzinę czasu na ich rozwiązanie. Pytania dostosowane były do poziomu i wieku uczestników. Niektórzy bardzo szybko się uporali z rozwiązaniem zagadnień pożarniczych, innym potrzeba było więcej czasu. Pierwsza oddana praca znalazła się na stole komisji już po dwunastu minutach.

Komisja po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła zwycięzców:
1 miejsce zdobyła Hanna Fuchs z OSP Bojszowy Nowe
2 miejsce Kosma Mikołaj
3 miejsce Faustyna Wiera.

Drużynowo zwycięzcami okazał się zespół z OSP Bojszowy Nowe, drugie miejsce zajęła drużyna z OSP Bojszowy, trzecie miejsce drużyna z OSP Lędziny.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książkę o historii pożarnictwa w powiecie i inne upominki. Natomiast zwycięzcy otrzymali honorowe dyplomy, puchary i cenne nagrody rzeczowe. Finał wojewódzki, który tym razem odbędzie się w Kłobucku reprezentować będą Joachim Wiera z OSP Bojszowy Nowe, Adrian Maliszak z OSP Międzyrzecze oraz Hanna Fusch z OSP Bojszowy Nowe.
Wyniki prac zespołów oceniała Komisja w składzie Przewodniczący - Piotr Czerniak, Sekretarz – Stanisław Brzeskot, członkowie: st,bryg. Piotr Szojda, st.kpt. Sebastian Łukowicz, mł. asp. Szymon Gniewkowski. Na zakończenie Wiceprezes Piotr Czerniak podziękował wszystkim uczestnikom za udział, za zaangażowanie jakie wykazali  uczestnicy turnieju. Sekretarz Zarządu Stanisław Brzeskot zabierając głos podziękował w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Naczelnikowi Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bieruniu panu Henrykowi Niklowi za współudział w organizacji tego turnieju. Podziękowania skierowane były także na ręce Komendanta PSP w Tychach st. bryg. Piotra Szojdy za pomoc w przygotowaniu pytań oraz za ufundowane nagrody. Ostatnim punktem było wspólne zdjęcie, które będzie pamiątką dla pokoleń. ■ Stanisław Brzeskot

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg 
 www4.jpg  www5.jpg  www6.jpg

Zdjęcia: organizatorzy