Akcja wspólnego sadzenia lasu trwa! Tym razem Starosta Bernard Bednorz reprezentując powiat bieruńsko-lędziński, wziął udział w sadzeniu lasu w Parku Leśnym na Muchowcu (Katowice). Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Nadleśnictwem Katowice, Burmistrz Miasta Lędziny Krystyną Wróbel, Wiceprezydentem Miasta Katowice Waldemarem Bojarunem, Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem, a także parlamentarzystami zasadzono lipy i dęby. Docelowo zaplanowano tam zasadzenie 5 tysięcy nowych drzew (buki, dęby, lipy, tarnina, jabłonie, grusze). 

Na terenie Nadleśnictwa Katowice w 2019 roku planowane jest do posadzenia prawie 700 000 drzew na blisko 80 hektarach. Najwięcej sosny zwyczajnej, królowej naszych polskich lasów - 200 000 szt. Niewiele mniej bo 180 000 długowiecznego dęba szypułkowego. Na przygotowane specjalnie powierzchnie leśne, zostaną posadzone również inne gatunki drzew, między innymi: świerk pospolity, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, klon zwyczajny. Poza gatunkami z których w przyszłości wyrosną proste strzeliste, gonne drzewa, wprowadzone będą także gatunki biocenotyczne szczególnie lubiane przez mieszkańców  lasu: śliwa, jabłoń, dereń, grusza.

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg
 
 

Źródło: http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/wielkie-sadzenie-lasu-w-katowicach-lesnicy-posadza-na,5082745,artgal,t,id,tm.html i http://www.katowice.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/N4xn/content/sadzenia-drzew-w-pelni-