Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie roku 2019

 

Powołanie komisji