Dołącz do drużyny PZS Lędziny! 06.02.2019 r. - dzień otwarty w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

Piękny zimowy dzień, ferie tuż, tuż… To idealna pora dla uczniów klas ósmych i oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych by zapoznać się z ofertą naszej szkoły, bo już niebawem czeka ich podjęcie poważnej decyzji dotyczącej wyboru kierunku dalszego etapu kształcenia.

Oferta PZS w Lędzinach jest bardzo bogata -  tutaj młodzież może kształcić się w Technikum im. Anielina Fabery na wielu atrakcyjnych kierunkach, takich jak: technik informatyk, technik elektryk, technik mechanik, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik logistyk, realizując jedną z dwóch innowacji: technik logistyk w służbach mundurowych oraz technik logistyk z elementami pracy spedytora. W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest uruchomienie nowego atrakcyjnego  kierunku – technik fotografii i multimediów. W liceum ogólnokształcącym można zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje w klasach mundurowych, a w szkole branżowej I stopnia w klasie wielozawodowej. PZS ma również ofertę dla dorosłych – w bezpłatnej szkole policealnej słuchaczki zdobywają wiedzę i kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.                  

W trakcie dni otwartych naszą szkołę odwiedzili uczniowie szkół podstawowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną i zobaczyć nowoczesne pracownie – elektryczną, mechaniczną, informatyczną, logistyczną, ekonomiczną, kosmetyczną oraz tzw. pracownię OZE, w której praktyczne umiejętności zdobywają przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kolejny dzień otwarty planowany jest na maj – tuż przed uruchomieniem sytemu rekrutacyjnego. Wtedy zainteresowani uczniowie będą mogli wziąć udział w rożnych warsztatach, co będzie stanowiło fantastyczny przedsmak zajęć na wybranym kierunku. ■Grażyna Sawicka

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg  www4.jpg 
 www5.jpg  www6.jpg  www7.jpg  www8.jpg
 www9.jpg  www10.jpg  www11.jpg  www12.jpg