Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach wzbogacił się o Zakład Diagnostyki Obrazowej, w którego otwarciu 28 stycznia wziął udział starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz. Prace nad inwestycją wartą prawie 15 mln zł trwały od maja do grudnia 2018 r. Pieniądze na zakup aparatury diagnostycznej (10,8 mln zł) zostały przekazane przez Śląski Urząd Marszałkowski na mocy umowy o współpracy z miastem z października 2017 roku, podpisanej przy sprzedaży miastu nieruchomości i wszystkich udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez. Województwo Śląskie zadeklarowało w niej udzielenie pomocy finansowej na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w sprzęt i aparaturę medyczną. Ponad 4 miliony złotych na modernizację pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej – wyasygnowały Tychy.

Zakład Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany jest w pobliżu Izby Przyjęć  i wyposażony w niezależne wejście z zewnątrz. W pierwszej kolejności z nowego sprzętu skorzystają pacjenci szpitala, którzy dotychczas musieli być przewożeni na niektóre badania do innych ośrodków.
Co ważne szpital przystąpił do konkursu ofert na ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne. Jeśli uzyska finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe będzie wykonywanie badań nie tylko komercyjnie, ale również bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W nowych pracowniach znalazły się:
-  tomograf komputerowy 64-warstwowy – umożliwia poszerzenie zakresu wykonywanych badań diagnostycznych. Dodatkowe oprogramowania pozwalają na dokładniejszą ocenę poszczególnych narządów. Istotne jest również zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki krótszym czasom ekspozycji, a tym samym zmniejszenie ilości środków kontrastujących podawanych pacjentom
- rezonans magnetyczny - posiada możliwości diagnostyczne, obejmujące schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności ostrych stanów neurologicznych, jak udary mózgu. Jest to również badanie niezbędne w diagnostyce chorób istoty białej, jak stwardnienie rozsiane czy zapalenie mózgu
-  kostno-stawowy aparat rentgenowski z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej – cyfrowy aparat wykorzystywany do badań klatki piersiowej oraz układu kostnego
- mammograf - umożliwia wykonywanie badań stosowanych w diagnostyce gruczołu piersiowego
- densytometr -  przeciwieństwie do pozostałych badań rentgenowskich oraz tomografii komputerowej dawka, jaką otrzymuje pacjent pracowni densytometrii jest znacząco niższa
- aparat USG -  nowy, wysokiej klasy aparat, który charakteryzuje się wysoką jakością obrazu.

Powiat bieruńsko-lędziński jest udziałowcem placówki i jest ona podstawą opieki szpitalnej dla mieszkańców powiatu.

www1.jpg  www2.jpg  www3.jpg  www4.jpg   www5.jpg
 www6.jpg  www7.jpg  www8.jpg  www9.jpg  

Art. na podstawie materiału prasowego Megrez.
Zdjęcia: Radosław Kaźmierczak