W dniu 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Bernarda Bednorza.

W związku z upływem V kadencji Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz delegowaniem do pracy w Komisji dwóch radnych przez Radę Powiatu VI kadencji Starosta zarządzeniem nr 41/2018 z dnia 12 grudnia 2019 r. w skład Komisji powołał Pana Jerzego Mantaja i Pana Czesława Kłyka.

Tematami Komisji było:

  • Opiniowanie projektu budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na 2019 rok w zakresie dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
  • Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie bieruńsko-lędzińskim.
  • Zasady przygotowania projektu Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2019 – 2021.

Istotnym aspektem działalności samorządu lokalnego w sferze bezpieczeństwa jest funkcjonowanie na szczeblu powiatu komisji bezpieczeństwa i porządku. W myśl istniejących przepisów (ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) — w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli — tworzy się komisje bezpieczeństwa i porządku.

1.jpg   2.jpg  3.jpg

Materiał: Wydział Zarządzania Kryzysowego


Kalendarium

CZERWIEC 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30