11 października podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiciel Związku Powiatów Polskich wręczył Bernardowi Bednorzowi, Staroście Bieruńsko-Lędzieńskiemu statuetkę Samorządowiec 20-lecia.

W 2018 roku Związek Powiatów Polskich postanowił uhonorować tych samorządowców, którzy mają szczególny wkład w rozwój lokalny. Związek Powiatów Polskich to ogólnopolskie stowarzyszenie powiatów mające za zadanie obronę ich wspólnych interesów. ZPP skupia obecnie 314 powiatów ziemskich i 65 miast na prawach powiatów.

Bernard Bednorz jest mieszkańcem Bojszów Nowych, szczęśliwym mężem, ojcem dwójki dzieci oraz dziadkiem. Do 2002 roku pracował w przemyśle węglowym - w latach 1997-2001 na stanowisku dyrektora ds. Pracy w KWK „Piast”, następnie w latach 2001-2002 dyrektora ds. Współpracy z Regionem w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A.

Od listopada 2002 roku pracuje w administracji samorządowej początkowo na stanowisku wicestarosty powiatu, a następnie od 2010 roku starosty bieruńsko -lędzińskiego. Bernard Bednorz jest wiceprzewodniczącym Konwentu Starostów Śląskich, a także członkiem Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów reprezentując samorządy Śląskie zarówno na arenie regionalnej, krajowej jak i europejskiej. 

Jest autorem wielu nowatorskich projektów związanych z modernizacją dróg publicznych w tym technologii modernizacji dróg metodą tzw. „cichych asfaltów”, prekursorem działań inwestycyjnych w technologiach budownictwa „pasywnego” w powiecie. Z dużą aktywnością uczestniczy w życiu społecznym środowiska lokalnego. Za działalność na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Za działalność i aktywność samorządową na szczeblu europejskim na wniosek burmistrza Dalibora Horaka – burmistrza czeskiego miasta Unicov (Morawy) w dniu 07.10.2010 roku na uroczystej sesji Rady Miasta Unicov został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony dla Miasta Unicov.

13 października 2014 roku z wniosku Wojewody Śląskiego został odznaczony przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bernard Bednorz jest również Honorowym Generalnym 
Dyrektorem Górniczym.

bednorz.jpg

 


Kalendarium

CZERWIEC 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30