Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o
godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.
 

Zarząd powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego - w okresie roku 2019.

Ogłoszenie

 

Znamy już program obchodów 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich
Dziś, podczas konferencji w Sali Audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z podpisanego 11. lutego b.r. porozumienia,
wojewoda śląski i marszałek  województwa śląskiego wspólnie przedstawili listę przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich.

–  To jest z jednej strony ogromna satysfakcja, duża przyjemność móc uczestniczyć w takim historycznym wydarzeniu, ale z drugiej strony jest to nasza powinność, nasz obowiązek. Obowiązek funkcjonariuszy publicznych, którzy mają nie tylko możliwości narzędziowe i finansowe, ale przede wszystkim potrzebę w sercu, aby upamiętnić w sposób należyty, godny i właściwy z jednej strony bohaterów, którzy sto lat temu walczyli o granice Rzeczpospolitej Polskiej, a z drugiej strony edukować i pokazywać młodemu pokoleniu jak ważne były dla naszego kształtowania, naszej tożsamości i język polski, i kultura polska – mówił dzisiaj wojewoda śląski podczas konferencji inaugurującej obchody stulecia Powstań Śląskich.

Takich miejsc jest bardzo dużo, kiedy tą historię trzeba odtworzyć. (…) Będziemy tych miejsc szukać i odtwarzać z należytym szacunkiem. Bo to się tym ludziom należy. Ja zapewniam Państwa o woli współpracy i o tym, że będziemy godnie współpracować ze stroną rządową, samorządową, z Panem Prezydentem RP (…) ze wszystkimi podmiotami, gdzie możemy to wszystko kształtować – zapewniał marszałek województwa śląskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli również podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Wojciech Kolarski, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przedstawiciele służb mundurowych,  jednostek samorządowych, organizacji i instytucji zaangażowanych w obchody, administracji zespolonej w województwie oraz parlamentarzyści województwa śląskiego. Powiat Bieruńsko-Lędziński reprezentował starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz.

Obchody 100-lecia wybuchu Powstań Śląskich zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.  Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski przekazał na ręce wojewody i marszałka, w imieniu Prezydenta RP okolicznościowy dyplom, którego treść głosiła:

W szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w roku Powstań Śląskich, ustanowionych przez Sejm RP, dla uczczenia zasług pokoleń Ślązaków, którzy przez wieki pielęgnowali swoją tożsamość, język i więź z ojczyzną, a gdy wybiła godzina wolności stanęli do walki z zaborcą, aby przyłączyć swoją ziemię do odrodzonego Państwa Polskiego , z wyrazami uznania i wdzięczności dla organizatorów obchodów: wojewody śląskiego i marszałka województwa śląskiego, a także wszystkich organizacji, instytucji, środowisk i osób zaangażowanych w dzieło upamiętnienia i uhonorowania pierwszego, bohaterskiego zrywu Ślązaków, z najlepszymi życzeniami dla społeczności Śląska, aby wierna swojemu dziedzictwu nadal umacniała siłę Rzeczypospolitej i pomyślność całej wspólnoty narodowej.

 – Ta kadencja sejmiku województwa śląskiego jest pod wieloma względami szczególna i wyjątkowa. Między innymi to, że przychodzi nam w tej kadencji dopełniać stulecie odzyskania niepodległości. To pokazuje, że Polska jest o te kolejne lata bogatsza, nie tylko w świętowanie, ale też bogatsza w te wydarzenia, w to co jest naszym dziedzictwem, naszą tradycją, ale też dziedzictwem i wielką siłą Rzeczpospolitej Polskiej – podkreślił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, będący członkiem Komitetu Honorowego 100lecia obchodów I Powstania Śląskiego.     

Tematykę Powstań Śląskich, ich przyczyny, skutki oraz przebieg przybliżył profesor Zygmunt Woźniczka, historyk Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas konferencji został zaprezentowany film oraz logo promujące obchody. Uczestnicy poznali także propozycje najważniejszych wydarzeń, które w ramach obchodów organizowane będą w tym roku. Na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy województwa śląskiego? Lista jest bardzo długa, a znajdują się na niej różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne. Organizatorzy planują m.in. defiladę wojskową w rocznicę śmierci Wojciecha Korfantego, nocne zwiedzanie śląskiego urzędu wojewódzkiego, widowiska muzyczne, imprezy sportowe jak np. Bieg z Flagą oraz wystawy mobilne.
Dokładną listę wszystkich przedsięwzięć oraz skład Komitetu Honorowego 100lecia Wybuchu I Powstania Śląskiego można znaleźć na stronie internetowej: powstania.slaskie.pl

Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania.

www1.jpg  www2.jpg   www3.jpg www4.jpg 

 

maxresdefault.jpg

Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/znamy-juz-program-obchodow-100-lecia-wybuchu-powstan-slaskich

19 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów XI Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, w której wzięła udział dyrektor wyróżnionej w konkursie Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie, a jednocześnie przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica.

Na konkurs "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wpłynęło 36 wniosków, które komisja certyfikacyjna oceniała w zakresie przestrzegania prawa pracy, zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienia oraz funkcjonowania rady pracowników. Wybrano 22 laureatów, a wśród nagrodzonych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.

Komisja certyfikacyjna szczególnie podkreśliła, iż:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie to placówka oświatowa dynamicznie i nowocześnie zarządzana przez dyrektor Annę Kubicę. Szkoła liczy 53 pracowników i 383 uczniów. Znakomita współpraca oparta na szacunku, życzliwości i wzajemnym zaufaniu to klucz do zdobycia zaszczytnego tytułu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Troska o pracowników, dbałość o nieustanny rozwój kompetencji kadry a także o stabilność zatrudnienia idą w parze z wrażliwością na dobro ucznia. Pani Anna Kubica jest w opinii nauczycieli doskonałym menagerem i zarządcą szkoły oraz rzetelnym i cenionym w środowisku dyrektorem. Chętnie podejmuje inicjatywę oraz nowe zadania, które wykonuje z dużym zaangażowaniem.

Certyfikatem placówka możne posługiwać się przez okres trzech lat, od momentu jego przyznania.

 

Gratulujemy Pani Przewodniczącej!

IMG-20190319-WA0029.jpg  IMG-20190319-WA0037.jpg   IMG-20190319-WA0000.jpg  IMG-20190319-WA0027.jpg

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) rozpoczął swoją działalność w 2005 roku w Lędzinach. OREW funkcjonuje w strukturach Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina. OREW powstał w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W chwili obecnej obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizuje w nim 15 uczniów w grupach edukacyjno-terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych. Kameralność ośrodka jest jego ogromnym atutem, gdyż pozwala na bardzo zindywidualizowane formy oddziaływań terapeutycznych. Zatrudnieni specjaliści znają potrzeby i problemy wszystkich wychowanków, dlatego na bieżąco i plastycznie, są w stanie na nie reagować oraz wspólnie poszukiwać skutecznych oddziaływań edukacyjnych i rewalidacyjnych.

Siedziba OREW-u pozwala na dostosowanie prowadzonych działań i terapii adekwatnie do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków. Placówka dysponuje odpowiednio wyposażonymi salami zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wychowankowie korzystają z dużej jadalni, na której jedzą obiad w formie cateringu. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w sprzęt do Integracji Sensorycznej (SI), wannę do hydromasażu czy kombinezony DUNAG. W Sali Doświadczania Świata (SDŚ) wychowankowie mogą korzystać z łóżka wodnego, domku lustrzanego projektora Magiczny Dywan, światłowodów oraz innych licznych urządzeń i pomocy do stymulacji sensorycznej. Profesjonalnie wyposażone gabinety logopedy i psychologa oraz sala do chromoterapii, które są dodatkowymi atutami OREW w Lędzinach.

Wychowankowie uczestniczą także w cotygodniowych zajęciach z hipoterapii, kynoterapii i muzykoterapii. Raz w miesiącu jadą na zajęcia biblioterapii, umuzykalniające oraz do groty solnej. W pracy rewalidacyjnej w OREW wykorzystuje się sprawdzone metody pracy m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne, metoda Program Aktywności Knill¢ów, Sala Doświadczania Świata, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, metoda Felicji Affolter, Klanza, terapia ręki, stymulacja polisensoryczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca – AAC, glottodydaktyka, Makaton, rehabilitacja indywidualna oparta m.in. o elementy terapii SI, kombinezony Dunag, kinesiotaping i wiele innych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością.

Podstawą przyjęcia do OREW jest orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego – dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zespół Wychowawczy składający się z wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program, dostosowany do jego potrzeb i możliwości. 

Specyfiką działalności OREW w Lędzianach jest to, iż wszystkie działania, i te podejmowane w ramach zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych czy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają indywidualny rozwój dzieci, a treści edukacyjne i rewalidacyjne wzajemnie się przenikają lub uzupełniają.

 

 


Kalendarium

MARZEC 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31