Wirusolodzy, najwybitniejsze autorytety medyczne na całym świecie, podkreślają priorytetowe znaczenie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w walce z epidemią. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom wskazał, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom jest zerwanie łańcuchów jego przenoszenia, ale zaakcentował również z mocą, że: - nie można walczyć z ogniem z zasłoniętymi oczami i nie możemy powstrzymać tej pandemii, jeśli nie wiemy, kto jest zarażony. Wszystkim krajom zaleca, by zwiększyły ilość testów. W ten sposób można zidentyfikować osoby, które były w bliskim kontakcie z tymi, których badania wypadły pozytywnie.

Samorządowcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego i jego wszystkich gmin - jednogłośnie - w dniu wczorajszym podjęli decyzję o zakupie aparatury diagnostycznej do szybkiego wykonywania testów na obecność koronawirusa z przeznaczeniem na wyposażenie naszego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. Będzie to prawdopodobnie trzecie certyfikowane urządzenie w województwie śląskim do takich badań. Powiat bieruńsko-lędziński przeznaczy na ten cel 200 tys. zł, gminy Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy i Chełm Śląski, każda po 50 tys. zł. Do inicjatywy włączyli się również samorządowcy z powiatu pszczyńskiego (powiat pszczyński – 30 tys. zł) i jego gminy, które również zadeklarowały wsparcie.

Zadeklarowane środki zostaną przeznaczone na zakup systemu GeneXpert w wydaniu 8 próbkowym (Gx16-8) służącym do wykonywania diagnostycznych badań genetycznych. Koszt zakupu aparatury analitycznej wraz z odczynnikami oraz systemem pobierania próbek to ok. 550.000,00 zł.

Za sprawą zakupu tego priorytetowego systemu, tyski szpital uczyni milowy krok na drodze do szybkiego diagnozowania nie tylko wirusa SARS-CoV-2, ale i grypy. Aparatura jest sprawdzona. Wykorzystuje metodę Real Time PCR, akceptowaną i zalecaną przez WHO.

- Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych działań. Jako włodarze powiatu i gmin czujemy szczególną odpowiedzialność i troskę o zdrowie  wszystkich naszych mieszkańców. Zakupiony przez nas sprzęt pozwoli na szybsze i sprawne diagnozowanie chorych, a tym samym skuteczniej pomoże wracać do zdrowia zakażonym pacjentom. Lekarzom, pielęgniarkom ratownikom medycznym, wszystkim pracownikom szpitala „Megrez”, którzy z poświęceniem,   narażając własne życia, walczą o zdrowie chorych, należy się jak najlepszy sprzęt, aby mogli nieść jak najskuteczniejszą pomoc. Chcemy ich wspierać! - podkreśla starosta Bernard Bednorz

Dziękuję prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie za inicjatywę zakupu takiego urządzenia, dziękuję wszystkim burmistrzom i wójtom naszego powiatu za wspaniały gest, dziękuję staroście pszczyńskiemu Barbarze Bańdoła i wszystkim włodarzom gmin tego powiatu za wsparcie naszego szpitala. Na zakończenie, dziękuję radzie powiatu bieruńsko-lędzińskiego  i wszystkim radnym, którzy w dniu wczorajszym, w kontakcie on-line, poparli tę inicjatywę i udzielili jednogłośnego poparcia dla tego wydatku - dodaje starosta.

 

covid-19-4908692_960_720.jpg

 

Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz informuje, że aktualny stan epidemiczny w powiecie i poszczególnych gminach jest następujący:

INFO.koronawir.2.04.PW.jpg    korona.wir.2.04.GM.jpg

Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz informuje, że aktualny stan epidemiczny w powiecie i poszczególnych gminach jest następujący:

       INFO.koronawir.1.04.g.11.00.jpg        Koronawir.g.11.GM.1.04.jpg    

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza  otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w okresie roku 2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Nabór na członków komisji

Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz informuje, że aktualny stan epidemiczny w powiecie i poszczególnych gminach jest następujący:

INFO.koronawir.1.04.PW.www.jpg         Koronawir.1.04.GM.www.jpg