PZS w BIERUNIU W GRONIE MISTRZÓW  NOWOCZESNEJ EDUKACJI

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu został finalistą I Ogólnopolskiego Konkursu o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Szkoła znalazła się w elitarnym gronie  13 szkół technicznych z całej Polski, w tym 3 z naszego województwa. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 listopada, podczas   gali wieńczącej  II Europejskie  Forum Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce w Kielcach. Dyrektor szkoły Teresa Horst oraz  naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Patrycja Rozmus odebrały  prestiżowe wyróżnienie dla bieruńskiego PZS-u z rąk przewodniczącego kapituły konkursu  dr hab. profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Sławomira Kozieja.

Teresa Horst, dyrektor PZS w Bieruniu:  Kryteria oceniane w konkursie dotyczyły m.in. wykorzystywania w procesie kształcenia nowatorskich metod nauczania, innowacyjnych narzędzi, nowoczesnych rozwiązań w obszarze wyposażenia, a przede wszystkim sukcesów naszych uczniów i nauczycieli w innowacyjnych projektach. Jesteśmy w gronie  kilkunastu wyróżnionych szkół  technicznych z całej Polski, taki sukces z pewnością dodaje skrzydeł.

Głównym celem przedsięwzięcia  organizowanego przez  Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty oraz kielecki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego było wyróżnienie szkół, wykorzystujących   nowatorskie  rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje.

Prace przekazane przez szkoły wszystkich typów z całej Polski zostały poddane wieloetapowej,  wnikliwej analizie. Procedura konkursu zakładała w pierwszym etapie przesłanie prezentacji szkoły do właściwego kuratorium oświaty, następnie kuratoria dokonywały analizy zgodności nadesłanych prac z przyjętymi kryteriami. W trzecim etapie konkursowy zespół  kwalifikacyjny dokonał merytorycznej  oceny prac według ustalonej w regulaminie skali ocen, a ustalone wyniki zostały przedstawione do ostatecznej weryfikacji kapituły konkursu, pięcioosobowego gremium osób o uznanym dorobku naukowym.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Minister Edukacji Narodowej.

 

 Mistrz Nowoczesnej Edukacji logo.png  www.jpg  

20171124_160025.jpg

Materiał i zdjęcia: PZS w Bieruniu


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31