Wykonując Uchwałę Nr XLIX/236/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami powiatu bieruńsko-lędzińskiego,

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zawiadamia:

konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 odbędą się na niżej wymienionych zasadach:

1) termin konsultacji: 02.11.2017 r. – 09.11.2017 r.;

2) zasięg konsultacji: powiat bieruńsko-lędziński;

3) forma konsultacji: badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzenia konsultacji społecznych: www.konsultacje.powiatbl.pl i przyjmowanie uwag;

4) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

5) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji: w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu przeznaczonej do przeprowadzania konsultacji społecznych.

 

 

                                                                                                                     

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31