Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej dla szkół i placówek, dla których powiat bieruńsko-lędziński jest organem prowadzącym miały miejsce 16 października br.

Wieloletnią tradycją obchodów jest wręczanie wyróżnionym nauczycielom Nagród Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego. Podczas tegorocznych uroczystości nagrody finansowe, pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty z rąk władz powiatowych odebrali dyrektorzy oraz pedagodzy powiatowych placówek oświatowych: Teresa Horst (dyrektor PZS w Bieruniu), Ewa Matusik (dyrektor PZS w Lędzinach), Agata Nowińska (dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bieruniu), Romuald Kubiciel (dyrektor LO w Bieruniu), Eugeniusz Czekaj (wicedyrektor PZS w Lędzinach), Bogumiła Stachura (kierownik szkolenia praktycznego PZS w Bieruniu), Jerzy Kozłowski (kierownik szkolenia praktycznego PZS w Lędzinach), Joanna Tlałka (nauczycielka języka rosyjskiego LO w Bieruniu), Mariusz Meroń (nauczyciel przedmiotów elektrycznych PZS w Bieruniu).

Ponadto w czasie uroczystości zostały także wręczone listy gratulacyjne dla p. dyrektor Teresy Horst nagrodzonej również nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a także dla p. Justyny Pilch – nauczyciela Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, która otrzymała nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała również w tym roku p. Anna Kubica – Przewodnicząca Rady Powiatu, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego przyznawane są za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
m.in.: za bardzo dobre wyniki nauczania, wdrażanie innowacji pedagogicznych, podejmowanie innych działań na rzecz oświaty, wykraczających poza obligatoryjną działalność placówki. Ponadto nagrody mogą być przyznane nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz co najmniej roczny staż pracy.   

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy, dziękując jednocześnie całemu gronu pedagogicznemu Powiatu za trud nauczania i wychowywania naszej młodzieży.■ AN

 7.jpg 2.jpg  5.jpg 
 10.jpg  9.jpg  8.jpg

Zdjęcia: Marzena Orzeł


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31