Dnia 19 października 2017 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbędzie się XLII  sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji.

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Zatwierdzenie porządku sesji.

3.        Informacja o stanie edukacji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Katowice zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Gliwice zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie edukacji publicznej.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Bieruńsko-Lędziński zadania Miasta Mysłowice w zakresie kształcenia uczniów z oddziałów wielozawodowych.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz jego przechowywania na parkingu strzeżonym.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem lokali użytkowych na czas nieoznaczony.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/175/17 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na te zadania w roku 2017. 

11.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2017 r.

12.   Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

13.   Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

14.   Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

15.   Interpelacje, zapytania radnych.

16.   Informacje i oświadczenia radnych.

17.   Zamknięcie XLII sesji Rady Powiatu.


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31