3 października w starostwie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Programu ochrony środowiska dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”. Konsultacjom, stanowiącym drugi etap przedsięwzięcia, towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiona przez opolską firmę ATMOTERM SA (autora programu) wraz z oceną oddziaływania skutków realizacji programu. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani przedstawiciele samorządów w powiecie, spółek komunalnych, instytucji, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół. Obecni byli między innymi Bernard Bednorz i Henryk Paruzel.

Konsultacje trwają do 13 października. Do tego czasu można składać uwagi i wnioski w sprawie projektu do Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego.

Przed nami jeszcze etap III - ewentualne uzupełnienie i korekta projektu oraz etap IV - uchwalenie Programu Ochrony Środowiska przez Radę Powiatu, co przewidziano na listopad bieżącego roku.

 

Omawiane dokumenty dostępne są:

- w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Bieruniu w zakładce: Konsultacje społeczne/2017/Program ochrony (…);

- w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.konsultacje.powiatbl.pl;

- w wersji drukowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 (Wydział Środowiska i Rolnictwa – pokój nr 225), w godzinach pracy urzędu.

 

 

 wwwDSC_0095.jpg  wwwDSC_0096.jpg wwwDSC_0097.jpg 
     
 wwwDSC_0094.jpg    wwwDSC_0099.jpg

 

Zdjęcia: Marzena Orzeł

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31