„Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”.

Ten cytat stał się mottem listu gratulacyjnego władz naszego powiatu dla pani Krystyny Wilk z okazji przyznania jej honorowego tytułu Zasłużony dla Miasta Bierunia. Nadanie tej godności nastąpiło 1 września w Jutrzence podczas uroczystej „dożynkowej” sesji Rady Miejskiej Bierunia.

Pani Krystyna Wilk jest długoletnią działaczką i prezeską miejscowego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, znaną z wielu inicjatyw na rzecz tego środowiska w mieście i w powiecie.

„Wysoko ceniąc pani wieloletnią społeczną aktywność i zaangażowanie na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, z uznaniem przyjęliśmy tegoroczną decyzję Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie nadania pani tego zaszczytnego tytułu. Nadana pani godność jest miarą społecznego uznania dla pani autorytetu, wyrazem wysokiej oceny i uszanowania dokonań przez mieszkańców i władze miejskie Bierunia” – podkreślili w liście gratulacyjnym starosta Bernard Bednorz i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica.

Przekazujący nowej Zasłużonej dla Miasta Bierunia list i kwiaty, Anna Kubica i Henryk Paruzel, członek Zarządu Powiatu, do szczerych wyrazów uznania dołączyli życzenia dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Podczas wspomnianej sesji była także okazja do przekazania okolicznościowych gratulacji i życzeń burmistrzowi miasta Krystianowi Grzesicy, starostom tegorocznych dożynek, rolnikom i wszystkim mieszkańcom Bierunia.

Anna Kubica w imieniu samorządu powiatowego złożyła życzenia wszelkiej pomyślności i wyłącznie takich zdarzeń, które będą korzystnie wspierać gospodarskie wysiłki. „Niech wiedzie się Państwu jak najlepiej, a wszelkie starania wieńczy sukces i zadowolenie” – stwierdziła. ■

 

_www. Schowek02.jpg   _www. Schowek01.jpg
 _www. IMG_3783.jpg  
 _www. Schowek03.jpg  _www. DSC_1101.jpg

Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31