Po raz kolejny obchody uroczystości związanych ze Świętem Policji odbyły się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. 24 lipca w uroczystej zbiórce policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu uczestniczyli: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia, starosta, wiceprzewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Elwira Osoba asystent senatora RP Czesława Ryszki, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin powiatu, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach, Komendant Miejski PSP w Tychach, przedstawiciele straż miejskich, samorządowcy i przedsiębiorcy, ksiądz z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu.

Gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu insp. Sławomir Sałbut. Przypomniał o ważnych dla historii policji wydarzeniach m.in. o jej powstaniu, przemianach i podwyższaniu standardów, a także poprzez słowa roty ślubowania jak odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca, której każdy z funkcjonariuszy się podjął.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.".

Następnie zakomunikowano, że postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2017 r. medalem srebrnym za długoletnia służbę zostali odznaczeni: insp. Sławomir Sałbut, nadkom. Grzegorz Kocjan, asp. sztab. Piotr Garncarczyk, st. asp. Aleksander Czeszkowiak. Medale zostały wręczone podczas uroczystości w garnizonie śląskim.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Bieruniu insp. Sławomirem Sałbutem.

W dowód uznania dla policyjnej służby, za zaangażowanie i najlepsze wyniki Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przyznała środki finansowe na wyróżnienie najlepszych funkcjonariuszy KPP w Bieruniu.

Doroczne Święto Policji było również okazją do nagrodzenia najpopularniejszych dzielnicowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Plebiscyt trwał od 19 czerwca do 19 lipca br. W tym czasie można było oddawać głosy poprzez wypełnienie ankiety na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu (łącznie oddano 8 146 głosów). Największą ich liczbę i tym samym najpopularniejszymi dzielnicowymi powiatu bieruńsko-lędzińskiego zostali: mł. asp. Michał Mamoń, mł. asp. Marcin Gierek, mł. asp. Mateusz Wiechaj.

Starosta Bieruńsko-Lędziński pogratulował mianowanym i wyróżnionym oraz podziękował za dotychczasową służbę, zadeklarował również dalsze wsparcie dla komendy w Bieruniu. Zwrócił uwagę, że policja cieszy się procentowo największym zaufaniem społecznym.

„Cytowana rota ślubowania jednoznacznie ukazuje waszą rolę w państwie polskim. Jako samorządowiec jestem bardzo dumny z tego, że udaje się Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu osiągać bardzo dobre efekty. Mieszkańcy powiatu mogą czuć się bezpiecznie (…). Dla nas jesteście formacją, która czuwa nad bezpieczeństwem powiatu bieruńsko-lędzińskiego.”.

Na zakończenie głos zabrał zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia.

 wwwDSC_0246a.jpg www.DSC_0234.jpg  wwwDSC_0236.jpg 
 wwwDSC_0245.jpg  wwwDSC_0247.jpg  wwwDSC_0253.jpg
 wwwDSC_0250.jpg  wwwDSC_0258.jpg  

 

Zdjęcia: Marzena Orzeł


Kalendarium

CZERWIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
19
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
20
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30