logotypy2.jpg

 

Płatne staże dla uczniów w ramach projektu „Kariera i Kompetencje…”

W okresie wakacyjnym płatne staże u pracodawcy rozpocznie łącznie 8 uczniów Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu i w Lędzinach uczestniczących w projekcie „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2
w subregionie centralnym województwa śląskiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.

Powiat Bieruńsko-Lędziński jako organ prowadzący dla ww. szkół jest organizatorem stażu.  

Staże będą się odbywały na terenie Bierunia i Tychów. Każdy staż będzie trwał 150 godzin, które stażyści zrealizują w okresie nieprzekraczającym 21 dni. Za odbycie stażu w okresie pełnych 150 godzin każdemu uczniowi uczestniczącemu w tej formie wsparcia w ramach Projektu zostanie wypłacone stypendium w kwocie 1 480,00 zł brutto. Powiat zapewnia także stażyście m. in. transport do miejsca odbywania stażu, a także ponosi koszt zakupu odzieży ochronnej.

Po zakończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma od zakładu pracy przyjmującego na staż zaświadczenie
o odbyciu stażu, a także opinię zawierającą m.in. informacje o przebiegu stażu.

www.20170706_145408.jpg  www.20170706_145448.jpg 

 www.20170706_151551.jpg

 

 


Kalendarium

CZERWIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
19
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
20
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30